Var med och rapportera våren 2002!


Vårlistan 2002 är avslutad! (23 juni).

Sedan långliga tider har vi naturskådare gjort anteckningar om vårens ankomst, främst när det gäller fåglar, men också blommor, fjärilar, den första snoken eller de första myrorna har nogsamt  antecknats. ”Fenologi”, som verksamheten ofta kallas, har bl a Fältbiologerna ägnat sig åt under årtionden, numera i form av en ”Vårtelefon” med rapportering från hela riket. SOF följde häromåret sädesärlans ankomst till olika delar av landet. Vanligast är vårfenologi men även höstfenologisk rapportering förekommer.

Fågelgruppen sammanställde 1970 en förteckning över ett 50-tal flyttfåglars ankomst till Ulricehamnsbygden. I denna förteckning redovisas medeldatum för ankomstdag under 1960-talet samt tidigaste ankomstdag under samma period.

Nu, mer än 30 år senare, gör vi en ny fenologiundersökning. Det här är en enkel och trevlig ”vårjakt” som alla kan delta i. Kanske kan några vårars statistik avslöja tydliga förändringar i flyttfåglarnas ankomsttider till vår bygd sedan 1960-talet.

 

Art

Datum

Lokal

Observatör

Smålom 25 mar Åsunden, mitt för tunneln Jan Larsson, Ingemar Larsson
Storlom 31 mar Vinsarpssjön  Jan Andersson, Birgitta Brissman 
Svarthakedopping 31 mar  Flatasjön  Jan Andersson, Birgitta Brissman 
Skäggdopping 14 mar Prången  Jan Andersson 
Storskarv 3 feb Fästeredssund  Jan Andersson 
Häger 14 feb Gärdsjön  Bo Ekstrand 
Sädgås  10 feb Mot norr över Åsunden Jan Andersson
Grågås 1 feb Marbäck Jan Andersson
Bläsand 23 mar Yttre Åsunden, Högagärde  Jan Andersson 
Snatterand  20 apr Ruggeboviken  Ingemar Amberndtsson 
Kricka  24 mar Gärdsjön  Bo Ekstrand 
Stjärtand       
Årta  2 maj Gärdsjön  Bo Ekstrand 
Skedand  10 maj Gärdsjön  Claes-Göran Ahlgren 
Brunand  25 mar Marbäck  Jan Larsson, Ingemar Larsson 
Vigg 18 feb  Ruggeboviken  Martin Broman, Sune Broman
Sjöorre  19 apr Marbäck  Jan Andersson 
Storskrake 3 feb  Marbäck  Ingemar Larsson, Jan Larsson 
Småskrake 20 apr Marbäck  Jesper hansson, Filip Beckman, Ingemar Larsson 
Salskrake 13 mar Gärdsjön Ingemar Larsson
Bivråk  22 maj Villastaden  Jan Andersson 
Brun kärrhök  19 apr Långegrund  Jan Andersson 
Blå kärrhök  23 mar Hökerum  Jan Andersson 
Ormvråk 16 feb Ulricehamn  Jan Andersson 
Fjällvråk 31 mar Vinsarpssjön Jan Andersson, Birgitta Brissman
Fiskgjuse  17 mar Högagärde  Bernt Ringström 
Tornfalk 17 mar Hössna  Jan Andersson 
Stenfalk 21 apr Vinsarpsbron Jan Andersson 
Lärkfalk 8 maj Komosse  Birgitta Brissman, Jan Andersson 
Vattenrall 21 apr Gärdsjön  Bo Ekstrand 
Småfläckig sumphöna 20 juni Öster om Trädet Göran Karlsson, Folke Nordmark
Kornknarr 20 maj Vinsarpsbron  Ingemar Larsson 
Rörhöna      
Sothöna 13 mar Gärdsjön  Ingemar Larsson 
Trana 9 mar Ulricehamn  Jan Andersson 
Strandskata 31 mar Marbäck  Jan Andersson, Birgitta Brissman  
Mindre strandpipare 29 apr Marbäck  Bernt Bonander 
Större strandpipare      
Ljungpipare 9 feb  Marbäck Jan Andersson 
Tofsvipa 2 feb Mellan Trädet och Åsarp  Claes-Göran Ahlgren 
Mosnäppa      
Kärrsnäppa      
Brushane      
Enkelbeckasin 19 mar Vinsarpsbron  Ingemar Larsson 
Morkulla 13 mar Stavared, Tvärred  Sune Broman 
Småspov 20 maj Marbäck  Filip Beckman 
Storspov 29 mar Marbäck  Henrik Gustafsson 
Drillsnäppa 26 apr Vinsarpssjön  Ingemar & Kerstin Larsson 
Svartsnäppa      
Rödbena      
Gluttsnäppa 1 maj Marbäck  Jan Andersson 
Grönbena 27 apr Marbäck  Jan Andersson 
Skogssnäppa 23 mar Gärdsjön  Bo Ekstrand
Skrattmås 11 mar Timmele heder  Ingemar Larsson 
Fiskmås 1 feb Marbäck  Jan Andersson 
Silltrut      
Havstrut 16 feb Marbäck  Jan Andersson, Jan Larsson 
Prången Jan Andersson
Fisktärna 3 maj Prången  Ingvar Claesson 
Skogsduva 2 feb Marbäck  Ingemar Larsson, Jan Larsson 
Ringduva 3 feb Marbäck  Ingemar Larsson, Jan Larsson
Ruggebo Jan Andersson
Gök 8 maj Komosse Birgitta Brissman, Jan Andersson
Hornuggla 4 mar Dalum (Dött ex.) Bo Hansson
Nattskärra      
Tornseglare 16 maj Hulu  Jan Andersson 
Gärdsjön Bo Ekstrand
Göktyta 30 apr Vist kyrka  Ingemar Larsson
Trädlärka 10 mar Marbäck  Jan Andersson 
Sånglärka 3 feb Marbäck  Ingemar Larsson, Jan Larsson 
Romsås Stefan Adolfsson
Backsvala 28 apr Prången  Lars-Göran Lillvik, Jan Andersson 
Ladusvala 23 apr Marbäck  Jan Andersson, Filip Beckman, Jesper Hansson 
Hussvala 25 apr Gärdsjön  Fågelgruppen 
Ängspiplärka 15 mar Böne Mader  Ingvar Claesson 
Trädpiplärka 24 apr Mogden, borgruinen  Börje Kollmats, Leif Henriksson 
Gulärla 27 apr  Marbäck  Jan Andersson 
Forsärla 14 mar Åfärd  Ingvar Claesson 
Sädesärla 29 mar Härna  Kerstin Larsson, Ingemar Larsson 
Järnsparv 30 mar Blidsberg  Ingemar Larsson 
Rödhake 10 mar Marbäck  Alf Olofsson 
Näktergal 25 maj Gärdsjön  Jan Andersson, Birgitta Brissman 
Rödstjärt 6 maj Dalum  Ingvar Claesson 
Stenskvätta 13 apr Vinsarp  Ingemar Larsson, Kerstin Larsson 
Gärdsjön Börje Kollmats
Buskskvätta 4 maj Hössna  Jan Larsson, Ingemar Larsson 
Koltrast 13 mar Stavared, Tvärred  Sune Broman 
Ringtrast 21 apr Formservice vid Tolkabro  Kenneth Agerskov 
Taltrast 23 mar Marbäck  Jan Andersson 
Rödvingetrast 20 mar Dalum  Börje Ignell 
Dubbeltrast 17 mar Marbäck  Jan Andersson 
Gräshoppsångare 1 jun  Vinsarpsbron  Marie Rönnbäck, Michael Eriksson, Ingemar Larsson 
Flodsångare 4 juni Böne mader  Ingvar Claesson 
Kråkebo Sune Broman, Jan Andersson, Birgitta Brissman
Sävsångare 2 maj Gärdsjön  Bo Ekstrand 
Rörsångare 5 maj Fästeredssund  Jan Andersson, Birgitta Brissman 
Kärrsångare 30 maj Vinsarpsbron  Ingvar Claesson 
Trastsångare      
Trädgårdssångare 12 maj Marbäck och Sandslätt Birgitta Brissman, Jan Andersson 
Svarthätta 1 maj Ulricehamn  Jan Andersson 
Nitta Fredrik Hellström
Ärtsångare 6 maj Dalum  Ingvar Claesson 
Törnsångare 4 maj Marbäck  Jan Andersson 
Härmsångare 11 maj Karlslätt  Peter Wredin 
Lövsångare 23 apr Nitta  Marie Rönnbäck, Michael Eriksson 
Grönsångare 24 apr Karlslätt Peter Wredin
Gransångare 20 apr Blidsberg Ingemar Larsson 
Grå flugsnappare 11 maj Ekhagen, Ulricehamn  Peter Wredin 
Svartvit flugsnappare 24 apr Blidsberg  Ingemar Larsson 
Törnskata 19 maj  Hössna prästgård  Ingvar Claesson 
Råka 1 feb Marbäck Jan Andersson 
Stare 9 feb Marbäck Jan Andersson 
Bofink 9 feb Ulricehamn Jan Andersson
Hämpling 31 mar Marbäck  Henrik Gustafsson, Tobias Olsson 
Rosenfink 21 maj Mellan Blidsberg och Dalum  Ingemar Larsson 
Sävsparv 10 mar Marbäck  Alf Olofsson 
Lappsparv 18 apr Marbäck  Jan Andersson, Jan Larsson, Ingemar Larsson
Snösparv 17 mar Marbäck  Jan Andersson 

Vilken kom först.......och sen.....??
Vårfåglar i datum- och alfabetisk ordning

Datumordning
Nr Datum Art
1 1 feb Grågås
2 1 feb Fiskmås
3 1 feb Råka
4 2 feb Tofsvipa
5 2 feb Skogsduva
6 3 feb Storskarv
7 3 feb Storskrake
8 3 feb Ringduva
9 3 feb Sånglärka
10 6 feb Sädgås
11 9 feb Ljungpipare
12 9 feb Stare
13 9 feb Bofink
14 14 feb Häger
15 16 feb Ormvråk
16 16 feb Havstrut
17 18 feb Vigg
18 4 mar Hornuggla
19 9 mar Trana
20 10 mar Trädlärka
21 10 mar Rödhake
22 10 mar Sävsparv
23 11 mar Skrattmås
24 13 mar Salskrake
25 13 mar Sothöna
26 13 mar Morkulla
27 13 mar Koltrast
28 14 mar Skäggdopping
29 14 mar Forsärla
30 15 mar Ängspiplärka
31 17 mar Fiskgjuse
32 17 mar Tornfalk 
33 17 mar   Dubbeltrast  
34 17 mar   Snösparv  
35 19 mar Enkelbeckasin 
36 20 mar Rödvingetrast
37 23 mar Bläsand 
38 23 mar Blå kärrhök 
39 23 mar Skogssnäppa
40 23 mar Taltrast 
41 24 mar Kricka
42 25 mar Smålom
43 25 mar Brunand
44 29 mar Storspov
45 29 mar Sädesärla
46 30 mar Järnsparv
47 31 mar Storlom
48 31 mar Svarthakedopping
49 31 mar Strandskata
50 31 mar Fjällvråk
51 31 mar Hämpling
52 13 apr Stenskvätta
53 18 apr Lappsparv
54 19 apr Sjöorre
55 19 apr Brun kärrhök
56 20 apr Snatterand
57 20 apr Småskrake
58 20 apr Gransångare
59 21 apr Vattenrall 
60 21 apr Stenfalk 
61 21 apr Ringtrast
62 23 apr Ladusvala
63 23 apr Lövsångare 
64 24 apr Trädpiplärka
65 24 apr Grönsångare 
66 24 apr Svartvit flugsnappare 
67 25 apr Hussvala
68 26 apr Drillsnäppa 
69 27 apr  Grönbena 
70 27 apr Gulärla 
71 28 apr Backsvala 
72 29 apr Mindre strandpipare
73 30 apr Göktyta 
74 1 maj Gluttsnäppa 
75 1 maj Svarthätta 
76 2 maj Årta 
77 2 maj Sävsångare 
78 3 maj Fisktärna
79 4 maj Törnsångare
80 4 maj Buskskvätta 
81 5 maj Rörsångare  
82 6 maj Rödstjärt 
83 6 maj Ärtsångare 
84 8 maj Lärkfalk
85 8 maj Gök 
86 10 maj Skedand
87 11 maj Härmsångare 
88 11 maj Grå flugsnappare 
89 12 maj Trädgårdssångare 
90 16 maj Tornseglare  
91 19 maj Törnskata 
92 20 maj Kornknarr
93 20 maj Småspov 
94 21 maj Rosenfink 
95 22 maj Bivråk 
96 25 maj Näktergal 
97 30 maj Kärrsångare 
98 1 jun Gräshoppsångare 
99 4 jun Flodsångare 
100 20 jun Småfläckig sumphöna 
Alfabetisk ordning
Art Ankom
Backsvala 28 apr
Bivråk 22 maj
Blå kärrhök 23 mar
Bläsand 23 mar
Bofink 9 feb
Brunand 25 mar
Brun kärrhök 19 apr
Buskskvätta 4 maj
Drillsnäppa 26 apr
Dubbeltrast 17 mar
Enkelbeckasin 19 mar
Fiskgjuse 17 mar
Fiskmås 1 feb
Fisktärna 3 maj
Fjällvråk 31 mar
Flodsångare 4 jun
Forsärla 14 mar
Gluttsnäppa 1 maj
Gransångare 20 apr
Grå flugsnappare 11 maj
Grågås 1 feb
Gräshoppsångare 1 jun
Grönbena 27 apr
Grönsångare 24 apr
Gulärla 27 apr
Gök 8 maj
Göktyta 30 apr
Havstrut 16 feb
Hornuggla 4 mar
Hussvala 25 apr
Häger 14 feb
Hämpling 31 mar
Härmsångare 11 maj
Järnsparv 30 mar
Koltrast 13 mar
Kornknarr 20 maj
Kricka 24 mar
Kärrsångare 30 maj
Ladusvala 23 apr
Lappsparv 18 apr
Ljungpipare 9 feb
Lärkfalk 8 maj
Lövsångare 23 apr
Mindre strandpipare 29 apr
Morkulla 13 mar
Näktergal 25 maj
Ormvråk 16 feb
Ringduva 3 feb
Ringtrast 21 apr
Rosenfink 21 maj
Råka 1 feb
Rödhake 10 mar
Rödstjärt 6 maj
Rödvingetrast 20 mar
Rörsångare 5 maj
Salskrake 13 mar
Sjöorre 19 apr
Skedand 10 maj
Skogsduva 2 feb
Skogssnäppa 23 mar
Skrattmås 11 mar
Skäggdopping 14 mar
Småfläckig sumphöna 20 jun
Smålom 25 mar
Småskrake 20 apr
Småspov 20 maj
Snatterand 20 apr
Snösparv 17 mar
Sothöna 13 mar
Stare 9 feb
Stenfalk 21 apr
Stenskvätta 13 apr
Storlom 31 mar
Storskarv 3 feb
Storskrake 3 feb
Storspov 29 mar
Strandskata 31 mar
Svarthakedopping 31 mar
Svarthätta 1 maj
Svartvit flugsnappare 24 apr
Sånglärka 3 feb
Sädesärla 29 mar
Sädgås 6 feb
Sävsparv 10 mar
Sävsångare 2 maj
Taltrast 23 mar
Tofsvipa 2 feb
Tornfalk 17 mar
Tornseglare 16 maj
Trana 9 mar
Trädgårdssångare 12 maj
Trädlärka 10 mar
Trädpiplärka 24 apr
Törnskata 19 maj
Törnsångare 4 maj
Vattenrall 21 apr
Vigg 18 feb
Årta 2 maj
Ängspiplärka 15 mar
Ärtsångare 6 maj