Var med och rapportera våren 2003!

Våren 2002 följde vi 110  vårfåglars ankomst till Ulricehamnsbygden. Dag för dag kunde vi följa och rapportera våra fenologiska iakttagelser på hemsidan. En titt på "Vårens första" blev till daglig rutin! Resultatet finns arkiverat under "Arkiv" och nu går vi vidare med 2003. 

Klicka in på "Vårens första", kolla vårläget och hjälp till att fylla alla luckor! Här kan du även se fjolårets ankomstdag i en jämförande kolumn. Det här är en enkel och trevlig "vårjakt" som vi alla kan vara med i. Så småningom kan vi kanske också se om det har skett några förändringar i ankomsttid sedan 1960-talet, då vi förra gången dokumenterade fåglarnas vår.

Tänk på att undvika rapportering av övervintrare - de kanske får en egen plats i våra årliga fågelrapporter. Rapportera gärna dessa till Gästboken, där du rapporterar allt annat - klicka in på "Observationer"!

Vårlistan stängde för inrapportering den 23:e juni!

Den sena våren (normala) återspeglar sig i flyttfåglarnas ankomst i år gentemot i fjol. Om man ser till hela listan sker dock en utjämning i och med att våren "kommer ikapp". De arter som anlände senare eller på samma datum i år är gulmarkerade. Av 98 arter som rapporterats båda åren har 55 st. eller 56,1% anlänt senare 2003 än 2002. Detta säger ju inte så mycket men om man tittar på arter som anlände före eller t.o.m. 31 mars 2002 och jämför med årets ankomstdatum ser man direkt att vårvintern var bister. Det visar sig då att av  50 arter som kom före 31 mars 2002, hela 39 arter eller 78% kom senare i år. En tydlig tendens alltså som återspeglar väderförhållandena. Särskilt märkbart är det för sådana arter som vill ha öppet vatten och snöfria fält såsom häger, storskarv, gäss och en del änder för att nämna några. I vissa fall var årets ankomstdatum bortåt en månad senare än fjolårets. T.ex. fick tofsvipan som är en riktig tuffing avvakta en månad extra i år. Längre fram på våren normaliserades förhållandena ty sädesärlan och svartvita flugsnapparen kom punktligt. Gruppen sångare anlände också med små variationer mot fjolåret. Dock bör man hålla i minnet att felmarginalerna påverkas av hur uppmärksamma skådarna har varit. En hel del slinker ju igenom oupptäckt. Ändå kan man nog utan vidare säga att starten i år var betydligt trögare än i fjol.

           

Nr

Art

Dat. 03

Dat. 02

Lokal

Observatör(er)

1 Smålom 6 apr 25 mar 2 ex Åsunden, Skottek och tunneln  Jan Larsson, Ingemar Larsson 
1 ex Äramossen Gösta Ekman
2 Storlom 29 mar 31 mar 1 ex Långegrund Peter Wredin, Friedrich Lieber 
3 Svarthakedopping 4 apr 31 mar   1 ex Flatasjön Börje Kollmats 
4 Skäggdopping 30 mar 14 mar 6 ex Ruggeboviken  Henrik Gustafsson, Filip Beckman 
1 ex Prången Ingemar Lillvik
5 Storskarv 15 mar  3 feb 2 ex Marbäck  Jan Andersson, Birgitta Brissman 
6 Häger 8 mar 14 feb 1 ex Marbäck Jan Andersson 
7 Sädgås  11 mar 10 feb 16 ex Marbäck Ingemar Larsson 
8 Grågås 23 feb 1 feb 1 ex Toren, Varnum Claes-Göran Ahlgren 
9 Bläsand 23 mar  23 mar 2 ha Fästeredssund  Marie Rönnbäck, Michael Eriksson
4 ex Gärdsjön Bo Ekstrand
10 Snatterand  11 apr  20 apr 1 par Ruggeboviken  Jan Andersson 
11 Kricka  15 mar 24 mar 2 ex Marbäck  Jan Larsson 
4 ex Marbäck Jan Andersson, Birgitta Brissman
12 Stjärtand  13 apr   2 ex Skottek Jesper Hansson, Filip Beckman 
13 Årta  12 apr 2 maj 1 ex Mogden Jan Andersson 
14 Skedand  12 apr 10 maj 1 ha Ruggeboviken  Jan Andersson, Jan Larsson, Ingemar Larsson 
15 Brunand  30 mar 25 mar 1 par Ruggeboviken  Henrik Gustafsson, Filip Beckman 
16 Vigg 30 mar 18 feb  15 ex Ruggeboviken  Henrik Gustafsson, Filip Beckman 
17 Sjöorre  13 apr 19 apr 1 flock nattstr. Getaryggen  Anders Wigren, Filip Beckman, Jesper Hansson
18 Storskrake 8 mar 3 feb  1 ha Marbäck Jan Andersson 
5 ha Rånnavägssjön Bernt Bonander
19 Småskrake 12 apr 20 apr 2 par Ruggeboviken  Jan Andersson, Jan Larsson, Ingemar Larsson  
20 Salskrake 20 mar 13 mar 1 par Örsjön  Bo Ekstrand 
21 Bivråk  24 maj 22 maj 1 ha Marbäck, 2 ex Flatasjön  Jan Andersson 
22 Brun kärrhök  4 apr  19 apr 1 ex Gärdsjön Göran Karlsson 
23 Blå kärrhök  11 mar 23 mar 1 ha Marbäck Jörgen Larsson, Ingemar Larsson 
24 Ormvråk 8 mar 16 feb 3 ex Marbäck Jan Andersson, Jan Larsson, Ingemar Larsson
1 ex Gärdsjön Bo Ekstrand
25 Fjällvråk 19 mar 31 mar 1 ex Böne kyrka  Ingemar Larsson 
26 Fiskgjuse  2 apr 17 mar 1 ex Blidsberg  Ingemar Larsson 
27 Tornfalk 25 mar 17 mar 1 ha Hössna mader  Ingemar Larsson 
28 Stenfalk 12 april 21 apr 1 ex Marbäck Fredrik Andersson 
29 Lärkfalk 10 maj 8 maj 1 ex Komosse  Folke Nordmark, Göran Karlsson 
30 Vattenrall 16 apr 21 apr 1 ex Ömmern  Johan Nilsson
31 Småfläckig sumphöna 13 maj 20 juni 1 ex Gärdsjön  Bo Ekstrand 
32 Kornknarr 14 jun 20 maj 1 ex Salunda, Hällstad  Andrahandsuppgift Peter Wredin 
33 Rörhöna 19 mar   1 ev.2 ex Vinsarpsbron  Ingemar Larsson 
34 Sothöna 16 mar  13 mar Gärdsjön  Marie Rönnbäck
35 Trana 12 mar 9 mar Flera ex Ulricehamn, Dalum, Gullered Flera observatörer
36 Strandskata 2 apr 31 mar 1 par Rånnavägssjön  Bernt Bonander 
37 Mindre strandpipare 15 apr 29 apr 1 ex Sturebadet/Prången  Friedrich Lieber, Peter Wredin
38 Större strandpipare 26 apr   1 ex Långegrund, 1 ex Ruggeboviken  Jan Andersson 
39 Ljungpipare 9 mar 9 feb  1 ex Marbäck Marie Rönnbäck, Michael Eriksson, Jan Andersson, Birgitta Brissman 
40 Tofsvipa 8 mar 2 feb 85 ex Marbäck Jan Andersson, Jan Larsson, Ingemar Larsson
2 ex Varnum Marie Rönnbäck, Michael Eriksson
30 ex Gärdsjön Bo Ekstrand
41 Mosnäppa        
42 Kärrsnäppa 4 apr   1 ex Marbäck  Jan Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz 
43 Brushane 6 apr   1 ex Långegrund Sune Broman 
44 Enkelbeckasin 25 mar 19 mar 1 ex Knätte mader  Ingvar Claesson 
45 Morkulla 23 mar 13 mar 1 ex Nitta  Michael Eriksson, Marie Rönnbäck 
46 Småspov 28 apr 20 maj 1 ex Böne mader  Ingvar Claesson 
47 Storspov 23 mar 29 mar 1 ex Marbäck Jan Andersson, Birgitta Brissman 
48 Drillsnäppa 15 apr 26 apr 1 ex Ruggeboviken  Sune Broman 
49 Svartsnäppa (10 jun)   1 ex Ömmern Johan Nilsson
50 Rödbena 4 apr   1 ex Marbäck  Jan Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz 
51 Gluttsnäppa 16 apr 1 maj 1 ex Hulu badplats  Friedrich Lieber
52 Grönbena 26 apr 27 apr 1 ex Ruggeboviken  Jan Andersson, Fredrik Andersson, Hans Sandberg 
53 Skogssnäppa 24 mar  23 mar 1 ex Fästeredssund  Friedrich Lieber 
54 Skrattmås 16 mar 11 mar 10 ex Marbäck, 1 ex Prången  Jan Andersson, Birgitta Brissman 
55 Fiskmås 11  mar 1 feb 8 ex Prången Jan Andersson 
56 Silltrut 14 apr   2 ex Marbäck  Anders Wigren, Jesper Hansson
57 Havstrut 10 mar 16 feb 4 ex Prången  Jan Andersson 
58 Fisktärna 24 apr 3 maj 8 ex Ruggeboviken UFG 
59 Skogsduva 21 feb 2 feb 1 ex Gärdsjön  Bo Ekstrand 
60 Ringduva 22 feb 3 feb 6 + (ev. inkl.) 2 ex Marbäck,  Jan Larsson, Ingemar Larsson. Jan Andersson
2 ex Ulricehamn Jan Andersson 
61 Gök 11 maj 8 maj 2 ex Komosse  Birgitta Brissman, Jan Andersson
62 Hornuggla (1 jun) 4 mar Tiggande ungar Lillesjön-Sverkestorpssjön Fredrik Andersson, Hans Sandberg 
63 Nattskärra 18 jun   1 ex Rydsgärde, Grovare  Johan Nilsson 
64 Tornseglare 10 maj 16 maj 1 ex Sturebadet  Jan Andersson 
65 Göktyta 23 apr 30 apr 1 ex Blidsberg  Ingemar Larsson 
66 Trädlärka 18 apr 10 mar 1 ex Hållestorp, Blidsberg  Fredrik Andersson 
67 Sånglärka 8 mar  3 feb 200 ex Marbäck  Jan Andersson, Jan Larsson, Ingemar Larsson
30 ex Hössna mader Jan Andersson
68 Backsvala 24 apr 28 apr Ruggeboviken  UFG 
69 Ladusvala 26 apr 23 apr 1 ex Långegrund Leif Henriksson 
10 ex Långegrund Fredrik Andersson, Hans Sandberg
70 Hussvala 26 apr 25 apr 5 ex Långegrund  Fredrik Andersson, Hans Sandberg  
71 Ängspiplärka 19 mar 15 mar 2 ex Vinsarpsbron  Ingemar Larsson 
72 Trädpiplärka 23 apr 24 apr 1 ex Vinsarpssjön  Börje Ignell 
73 Gulärla 23 apr 27 apr  1 ex Romsås  Bo Ekstrand
74 Forsärla 23 mar 14 mar 1 ex Vistfallet  Ingemar Larsson 
1 ex Nitta Claes-Göran Ahlgren
75 Sädesärla 31 mar 29 mar 1 ex Högagärde Gerard Gautier 
76 Järnsparv 27 mar 30 mar 1 ex Blidsberg  Ingemar Larsson, Jörgen Larsson 
1 ex Nitta Michael Eriksson
77 Rödhake 23 mar 10 mar 1 ex Vistfallet, 2 ex Blidsberg  Ingemar Larsson
78 Näktergal 3 jun 25 maj 1 ex Vimmerstad, Blidsberg Ingemar Larsson 
79 Rödstjärt 30 apr 6 maj 1 ha Marbäck Kaj Krutfelt
80 Stenskvätta 12 apr 13 apr 1 ex Mogden  Jan Andersson 
81 Buskskvätta 26 apr 4 maj 5 ex Strängsered  Jan Mogol 
82 Ringtrast 13 apr 21 apr 1 ha Marbäck Bertil Öjerbrand 
83 Taltrast 26 mar 23 mar 1 ex Högagärde  Friedrich Lieber
84 Rödvingetrast 12 mar 20 mar 1 ex Marbäck  Bernt Bonander
85 Dubbeltrast 8 mar 17 mar 2 ex Marbäck  Jan Andersson, Jan Larsson, Ingemar Larsson 
86 Gräshoppsångare 16 maj 1 jun  1 ex Påarp, Murum  Johan Nilsson
87 Flodsångare 13 jun 4 juni 1 ex bron till Lönnarp  Birgitta Brissman, Jan Andersson 
88 Sävsångare 5 maj 2 maj 2 ex Gärdsjön  Bo Ekstrand 
89 Rörsångare 4 maj 5 maj 1 ex Gärdsjön Börje Kollmats
90 Kärrsångare 2 jun 30 maj 1 ex Varnum  Erik Vikstrand 
91 Trastsångare        
92 Trädgårdssångare 9 maj 12 maj 1 ex Marbäck  Ingemar Larsson 
93 Svarthätta 1 maj 1 maj 1 ex Dalum  Ingvar Claesson 
94 Ärtsångare 10 maj 6 maj 1 ex Karlslätt, Ulricehamn  Peter Wredin 
95 Törnsångare 9 maj 4 maj 3 ex Marbäck  Ingemar Larsson
96 Härmsångare 9 maj 11 maj 1 ex Marbäck  Ingemar Larsson 
97 Lövsångare 21 apr 23 apr 1 ex Järn & Bygg, Ulricehamn  Börje Siljehov
98 Grönsångare 4 maj 24 apr 3 ex Marbäck  Jan Andersson, Birgitta Brissman, Jan Larsson, Ingemar Larsson
99 Gransångare 31 mar 20 apr 1 ex Marbäck  Jan Larsson, Jörgen Larsson, Ingemar Larsson 
100 Grå flugsnappare 4 maj 11 maj 1 ex Ruggeboviken  Birgitta Brissman, Jan Andersson 
101 Svartvit flugsnappare 23 apr 24 apr 1 ha Blidsberg Ingemar Larsson 
102 Törnskata 17 maj 19 maj  1 ha Hössna mader  Jan Andersson 
103 Råka 7 mar 1 feb 3 ad Marbäck Jan Andersson 
104 Stare 7 mar 9 feb 17 ex Marbäck  Jan Andersson 
105 Bofink 12 mar 9 feb 18 ex Blidsberg  Ingemar Larsson 
Flera ex Romsås, Hökerum Stefan Adolfsson
106 Hämpling 14 mar 31 mar 1 par Marbäck  Jan Andersson 
107 Rosenfink 25 maj 21 maj 2 ex Ätran N om Dalum Ingemar Larsson
108 Sävsparv 14 mar 10 mar 3 ha Marbäck  Ingemar Larsson, Jörgen Larsson 
109 Lappsparv 1 maj 18 apr 1 hof Marbäck Jan Andersson 
110 Snösparv 10 mar 17 mar 3 ex Marbäck Bernt Bonander