Var med och rapportera våren 2004!

Vi fortsätter även i år att rapportera vårfåglarnas ankomst till Ulricehamns kommun. Vi kan nu se tillbaka på två års fenologiska iakttagelser och börja göra jämförelser. Så småningom kan vi kanske också se om det har skett några förändringar i ankomsttid sedan 1960-talet, då vi förra gången dokumenterade fåglarnas vår.

Resultaten från 2002 och 2003 finns dels på arkivsidan dels i tabellen nedan där kolumnen 2004 förhoppningsvis skall vara välfylld framåt midsommar. Denna sida stänger för inrapportering den 23:e juni.

Tänk på att undvika rapportering av övervintrare - de kanske får en egen plats i våra årliga fågelrapporter. Rapportera gärna dessa till Gästboken där du rapporterar allt annat - klicka in på "Observationer"! Rapportera även till Svalan om du har möjlighet.
 


Fel på formuläret tills vidare, Skicka mail till Webmastern istället, se länken:

Webmaster

 

Så här rapporterar du:
Skriv din e-postadress i översta rutan i formuläret nedan.
Skriv sedan i det stora fältet vad du sett: Art, antal, datum, lokal och ditt namn eller, om ni varit flera, alla observatörers namn.
Klicka på Skicka.

Din e-postadress:
Nr Art

2004

03

02

Lokal Observatör(er)
1 Smålom 03-apr 6.4 25.3 1 ex tunneln, Åsunden Jan Andersson
          2 ex tunneln, Åsunden Jan Larsson, Ingemar Larsson
2 Storlom 28-mar 29.3 31.3 1 ex Yttre Åsunden Marie Rönnbäck, Michael Eriksson 
3 Svarthakedopping 06-apr 4.4 31.3 1 ex Flatasjön Kaj Krutfelt, Ingemar Larsson, Jan Larsson
4 Skäggdopping 21-mar 30.3 14.3 1 ex Fästeredssund Jan Andersson 
5 Storskarv 13-mar 15.3 3.2 20 ex mot Ö Marbäck Jan Andersson 
6 Gråhäger 06-feb 8.3 14.2 1 ex mot N Åsunden, Ulricehamn  Peter Wredin
7 Sädgås 06-mar 11.3 10.2 50 ex mot N Gärdsjön Jan Andersson, Birgitta Brissman
          1-2 flockar mot N Hållestorp, Blidsberg Fredrik Andersson
8 Grågås 07-feb 23.2 1.2 1 ex Marbäck Jan Andersson, Ingemar Larsson
          2 ex mot S tunneln, Åsunden Jan Andersson
          1 ex Varnum Bernt Ringström
          3 ex Åfärd Ingvar Claesson
9 Bläsand 20-mar 23.3 23.3 5 ex Prången Jan Larsson
10 Snatterand 04-apr 11.4 20.4 2 par Prången Jan Andersson, Jan Larsson
          1 par Marbäck Jan Andersson, Birgitta Brissman, Bernt Bonander
11 Kricka 18-mar 15.3 24.3 2 hanar + 1 hona Pineboåns mynning Peter Wredin, Maria Johansson
          2 ex Prången Bo Hansson
          5 ex Gärdsjön Folke Nordmark
12 Stjärtand 04-apr 13.4   1 par Prången Jan Andersson
13 Årta 07-maj 12.4 2.5 1 hane Prången Kaj Krutfelt, Jan Larsson, Ingemar Larsson, Jörgen Larsson och Vaileth Krantz m.fl.
14 Skedand 29-apr 12.4 10.5 4 hane + 2 hona Marbäcksviken Ingemar Larsson, Jan Larsson
15 Brunand 18-mar 30.3 25.3 1 hane Gärdsjön Folke Nordmark
16 Vigg 20-mar 30.3 18.2 1 hane Prången Ingemar Larsson, Jan Larsson
          1 hona Fästeredssund Jan Andersson
          1 hona Fästeredssund Peter Wredin
17 Sjöorre 20-apr 13.4 19.4 6 flockar Fredriksberg, Ulricehamn Jan Andersson, Birgitta Brissman
18 Storskrake 07-feb 8.3 3.2 2 ex mot N Åsunden, Ulricehamn Jan Andersson
19 Småskrake 06-apr 12.4 20.4 1 hane Mogden Peter Wredin, Maria Johansson
20 Salskrake 16-mar 20.3 13.3 1 par Gärdsjön Folke Nordmark 
21 Bivråk 16-maj 24.5 22.5 1 ex Näsboholm Birgitta Brissman och Jan Andersson
22 Brun kärrhök 03-apr 4.4 19.4 1 hona Marbäck Kaj Krutfelt, Viktor Tapper
23 Blå kärrhök 21-feb 11.3 23.3 1 hane Knätte mader Ingvar Claesson
24 Ormvråk 21-feb 8.3 16.2 3 ex mot N + 1 ex mellan Hökerum och Gärdsjön Peter Wredin, Maria Johansson m.fl.
          1 ex Hössna mader Birgitta Brissman, Jan Andersson
          1 ex Timmele heder Ingemar Larsson
25 Fjällvråk 19-mar 19.3 31.3 1 ex Hössna mader Ingemar Larsson
26 Fiskgjuse 01-apr 2.4 17.3 1 ex Långegrund Jörgen Larsson, Vaileth Krantz
27 Tornfalk 19-mar 25.3 17.3 1 hane Knätte kyrka Ingemar Larsson
28 Stenfalk 06-apr 12.4 21.4 1 hane + 1 hona Gärdsjön Bo Ekstrand
29 Lärkfalk 03-maj 10.5 8.5 1 ex Sörsjön Bernt Bonander
30 Vattenrall 17-apr 16.4 21.4 3 ex Ömmern Johan Nilsson
31 Småfläckig sumphöna 25-maj 13.5 20.6 1 ex Gärdsjön Göran Karlsson
32 Kornknarr 08-jun 14.6 20.5 1 ex Finnekumla Kaj Krutfelt, Jan Andersson, Birgitta Brissman
33 Rörhöna 26-mar 19.3   1 ex Prången Jörgen Larsson, Vaileth Krantz
34 Sothöna 19-mar 16.3 13.3 2 ex Prången Patrik Hansson
35 Trana 14-mar 12.3 9.3 1 ex hörd Marbäck Jan Larsson
          2 ex Knätte mader, 7 ex Knätte kyrka, 8 ex Getaryggen Jan Andersson, Birgitta Brissman
          2 ex hörda Gärdsjön Kaj Krutfelt
36 Strandskata 27-mar 2.4 31.3 2 ex Prången Jörgen Larsson, Jan Larsson, Jan Andersson, Birgitta Brissman, Peter Wredin, Maria Johansson, Ingemar Larsson, Kerstin Larsson
37 Mindre strandpipare 25-apr 15.4 29.4 2 ex Lillesjön Peter Wredin, Maria Johansson
38 Större strandpipare (13-jun) 26.4   1 ex Trehörningen Birgitta Brissman
39 Ljungpipare 14-mar 9.3 9.2 4 ex Marbäck Jan Andersson, Birgitta Brissman, Jan Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Kaj Krutfelt, Peter Wredin, Maria Johansson m.fl.
          1 ex Knätte mader Jan Andersson, Birgitta Brissman
          - ex Ömmern Johan Nilsson
40 Tofsvipa 13-mar 8.3 2.2 1 ex Gärdsjön Bo Ekstrand 
41 Mosnäppa          
42 Kärrsnäppa   4.4      
43 Brushane 13-maj 6.4   1 ex Marbäck Jan Larsson, Kaj Krutfelt
44 Enkelbeckasin 28-mar 25.3 19.3 1 ex Marbäck Jan Andersson, Kerstin Larsson, Ingemar Larsson
          1 ex Gärdsjön Bo Ekstrand
45 Morkulla 21-mar 23.3 13.3 1 ex Ek, Timmele Håkan Persson
46 Småspov 25-apr 28.4 20.5 5 ex Marbäck Jan Andersson, Birgitta Brissman
47 Storspov 28-mar 23.3 29.3 1 ex Marbäck Jan Andersson
48 Drillsnäppa 21-apr 15.4 26.4 3 ex Marbäck Jan Andersson 
49 Svartsnäppa 08-maj 10.6    1 ex Södra Säm Sämsjön Jan Andersson, Jan Larsson
50 Rödbena 19-apr 4.4   2 ex Ätran, Dalum Ingemar Larsson
51 Gluttsnäppa 22-maj 16.4 1.5 2 ex Gärdsjön Bo Ekstrand
52 Grönbena 12-apr 26.4 27.4 2 ex Trehörningen Kaj Krutfelt
53 Skogssnäppa 02-apr 24.3 23.3 1 ex Gärdsjön Bo Ekstrand
          2 ex Ätran, Dalum Bo Hansson
54 Skrattmås 15-mar 16.3 11.3 2 ex Prången Jan Andersson 
          4 ex Åfärd Ingvar Claesson
55 Fiskmås 21-mar 11.3 1.2 2 ex Prången Jan Andersson
          - ex Prången Peter Wredin, Maria Johansson
56 Silltrut 02-maj 14.4   Ulricehamn Jan Andersson, Birgitta Brissman
57 Havstrut 14-mar 10.3 16.2 2 ex Marbäck Jan Andersson, Birgitta Brissman, Jan Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Kaj Krutfelt, Peter Wredin, Maria Johansson m.fl. 
58 Fisktärna 23-apr 24.4 3.5 2 ex Marbäck Jan Andersson, Jenny Hellström 
59 Skogsduva 08-feb 21.2 2.2 1 ex Marbäck Jan Andersson
60 Ringduva 12-feb 22.2 3.2 7 ex Sjögunnarsbo Jörgen Larsson
61 Gök 12-maj 11.5 8.5 Vinsarpssjön Ingemar Larsson
62 Hornuggla 28-feb 1.6 4.3 1 ex Stjärnhusen, Ulricehamn Kaj Krutfelt, Jan Larsson, Ingemar Larsson, Kerstin Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Jan Andersson, Birgitta Brissman m.fl. 
63 Nattskärra 29-maj 18.6   1 ex Vinsarpsbron Jan Andersson, Birgitta Brissman
64 Tornseglare 04-maj 10.5 16.5 Prången Jan Larsson, Ingemar Larsson, Jörgen Larsson m.fl.
65 Göktyta 29-apr 23.4 30.4 Banvallen mellan Blidsberg och Dalum Kerstin Larsson
66 Trädlärka   18.4 10.3    
67 Sånglärka 07-feb 8.3 3.2 7 ex Marbäck Ingemar Larsson
68 Backsvala 25-apr 24.4 28.4 2 ex Ruggeboviken Jan Andersson
69 Ladusvala 22-apr 26.4 23.4 1 ex Vinsarpssjön UFG
70 Hussvala 21-apr 26.4 25.4 1 ex Sämåns utlopp Friedrich Lieber
          1 ex Åfärd Ingvar Claesson
71 Ängspiplärka 14-mar 19.3 15.3 1 ex Ömmern Johan Nilsson 
72 Trädpiplärka 19-apr 23.4 24.4 1 ex Trädgården, Romsås Stefan Adolfsson 
73 Gulärla 27-apr 23.4 27.4 4 ex Marbäck Ingemar Larsson, Kaj Krutfelt, Jan Larsson,
74 Forsärla 18-mar 23.3 14.3 1 hane Möllebo kvarn, Intorp Bernt Bonander
75 Sädesärla 21-mar 31.3 29.3 1 ex Gärdsjön Michael Eriksson
          1 ex Blidsberg Lena Nero
76 Järnsparv 28-mar 27.3 30.3 1 ex Humla Fredrik Andersson
77 Rödhake 16-mar 23.3 10.3 2 ex Blidsberg  Ingemar Larsson 
78 Näktergal   3.6 25.5    
79 Rödstjärt 01-maj 30.4 6.5 1 hane Murum Johan Nilsson
80 Stenskvätta 13-apr 12.4 13.4 1 ex Marbäck Jan Andersson, Jan Larsson
81 Buskskvätta 16-apr 26.4 4.5 1 ex Gärdsjön Bo Ekstrand
82 Ringtrast 16-apr 13.4 21.4 1 ex Härna Bo Ekstrand
83 Taltrast 20-mar 26.3 23.3 1 ex Vegby  Jan Andersson 
          5 ex reningsverket, Ulricehamn Jan Larsson
84 Rödvingetrast 20-mar 12.3 20.3 1 ex Marbäck Jan Andersson 
          1 ex Knätte mader Jan Andersson 
85 Dubbeltrast 14-mar 8.3 17.3 1 ex Gärdsjön Bo Ekstrand 
86 Gräshoppsångare 16-maj 16.5 1.6 1 hane Hökerum Niklas Svensson
87 Flodsångare   13.6 4.6    
88 Sävsångare 3-maj 5.5 2.5 1 ex Gärdsjön Bo Ekstrand 
89 Rörsångare 07-maj 4.5 5.5 1 ex Sämsjön, Södra Säm Peter Wredin, Maria Johansson,
Birgitta Brissman och Jan Andersson
90 Kärrsångare 25-maj 2.6 30.5 1 ex Varnum Göran Karlsson
91 Trastsångare          
92 Trädgårdssångare 10 maj 9.5 12.5 1 ex Marbäck Ingemar Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz
93 Svarthätta 23-apr 1.5 1.5 1 ex Prången Jan Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz
94 Ärtsångare 01-maj 10.5 6.5 Blidsberg Ingemar Larsson
95 Törnsångare 10 maj 9.5 4.5 1 ex Marbäck Ingemar Larsson, Jörgen Larsson
96 Härmsångare 13 maj 9.5 11.5 1 ex Marbäck Jan Larsson, Vaileth Krantz, Kaj Krutfelt, Peter Wredin, Maria Johansson
97 Lövsångare 18-apr 21.4 23.4 1 ex Karlslätt, Ulricehamn Peter Wredin 
98 Grönsångare 06-maj 4.5 24.4 3 ex Marbäck Jan Larsson, Ingemar Larsson, Kerstin Larsson, Kaj Krutfelt
99 Gransångare 05-apr 31.3 20.4 1 ex Skottek Ingemar Larsson
100 Grå flugsnappare 13-apr 4.5 11.5 2 ex Marbäck Jan Larsson, Vaileth Krantz, Kaj Krutfelt, Peter Wredin, Maria Johansson
101 Svartvit flugsnappare 24-apr 23.4 24.4 1 hane Blidsberg Ingemar Larsson
          1 hane Åfärd Ingvar Claesson
102 Törnskata 15-maj 17.5 19.5 1 hane Marbäck Ingemar Larsson och Jan Larsson
103 Råka 07-mar 7.3 1.2 1 ex Gärdsjön Jan Larsson, Kaj Krutfelt
104 Stare 14-mar 7.3 9.2 20 ex Marbäck Jan Andersson, Birgitta Brissman, Jan Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Kaj Krutfelt, Peter Wredin, Maria Johansson m.fl.
          - ex Gärdsjön Bo Ekstrand
105 Bofink 14-mar 12.3 9.2 1 ex Marbäck Jan Andersson
106 Hämpling 20-mar 14.3 31.3 1 hane Knätte mader Jan Andersson 
107 Rosenfink 13-maj 25.5 21.5 1 hane Böne Ingvar Claesson
108 Sävsparv 17-mar 14.3 10.3 1 ex Ömmern Johan Nilsson 
109 Lappsparv   1.5 18.4    
110 Snösparv 14-mar 10.3 17.3 40 ex Marbäck Jan Andersson, Birgitta Brissman, Jan Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Kaj Krutfelt, Peter Wredin, Maria Johansson m.fl. 
 
I datumordning.....
 
Nr Dat. Art
1 06-feb Gråhäger
2 07-feb Grågås
3 07-feb Storskrake
4 07-feb Sånglärka
5 08-feb Skogsduva
6 12-feb Ringduva
7 21-feb Blå kärrhök
8 21-feb Ormvråk
9 28-feb Hornuggla
10 06-mar Sädgås
11 07-mar Råka 
12 13-mar Storskarv
13 13-mar Tofsvipa 
14 14-mar Ängspiplärka 
15 14-mar Ljungpipare 
16 14-mar Havstrut
17 14-mar Snösparv
18 14-mar Trana
19 14-mar Bofink
20 14-mar Stare 
21 14-mar Dubbeltrast 
22 15-mar Skrattmås
23 16-mar Rödhake 
24 16-mar Salskrake
25 17-mar Sävsparv 
26 18-mar Forsärla
27 18-mar Kricka
28 18-mar Brunand
29 19-mar Tornfalk
30 19-mar Fjällvråk
31 19-mar Sothöna
32 20-mar Vigg 
33 20-mar Bläsand
34 20-mar Rödvingetrast 
35 20-mar Taltrast 
36 20-mar Hämpling
37 21-mar  Fiskmås 
38 21-mar Sädesärla 
39 21-mar Skäggdopping
40 21-mar Morkulla
41 26-mar Rörhöna
42 27-mar Strandskata
43 28-mar Enkelbeckasin 
44 28-mar Storlom 
45 28-mar Storspov
46 28-mar Järnsparv 
47 01-apr Fiskgjuse 
48 02-apr Skogssnäppa 
49 03-apr Smålom
50 03-apr Brun kärrhök
51 04-apr Snatterand 
52 04-apr Stjärtand 
53 05-apr Gransångare
54 06-apr Svarthakedopping
55 06-apr Småskrake 
56 06-apr Stenfalk
57 12-apr Grönbena
58 13-apr Stenskvätta
59 16-apr Buskskvätta
60 16-apr Ringtrast
61 17-apr Vattenrall
62 18-apr Lövsångare
63 19-apr Trädpiplärka
64 19-apr Rödbena 
65 20-apr Sjöorre
66 21-apr Drillsnäppa 
67 21-apr Hussvala 
68 22-apr Ladusvala 
69 23-apr Svarthätta 
70 23-apr Fisktärna 
71 24-apr Svartvit flugsnappare 
72 25-apr Småspov 
73 25-apr Backsvala
74 25-apr Mindre strandpipare
75 27-apr Gulärla
76 29-apr Göktyta
77 01-maj Rödstjärt
78 01-maj Ärtsångare
79 02-maj Silltrut
80 03-maj Sävsångare
81 03-maj Lärkfalk
82 04-maj Tornseglare
83 06-maj Grönsångare
84 07-maj Årta
85 07-maj Rörsångare
86 08-maj Svartsnäppa
87 10-maj Trädgårdssångare
88 10-maj Törnsångare
89 12-maj Gök
90 13-maj Rosenfink
91 13-maj Grå flugsnappare
92 13-maj Härmsångare
93 13.maj Brushane
94 15-maj Törnskata
95 16-maj Bivråk
96 16-maj Gräshoppssångare
97 22-maj Gluttsnäppa
98 25-maj Småfläckig sumphöna
99 25-maj Kärrsångare
100 29-maj Nattskärra
101 08-jun Kornknarr
102 13-jun Större strandpipare
103    
104    
105    
106    
107    
108    
109    
110