Vårens första 2002-2005
Nr Art 2005 2004 2003 2002 Lokal Observatör(er)
1 Smålom 18.3 3.4 6.4 25.3 Torsbo Per-Anders Sandberg
2 Storlom 3.4 28.3 29.3 31.3 Prången, Fästereddsund Ingemar Lillvik
3 Svarthakedopping 10.4 6.4 4.4 31.3 Vinsarpssjön Börje Ignell
4 Skäggdopping 29.3 21.3 30.3 14.3 Fästeredssund Bernt Bonander
5 Storskarv 19.3 13.3 15.3 3.2 Marbäck Jan Andersson, Vaileth Krantz, Jörgen Larsson, Ingemar Larsson
6 Gråhäger 13.3 6.2 8.3 14.2 Åfärd Ingvar Claesson
7 Sädgås  20.3 6.3 11.3 10.2 Marbäck Jan Andersson
8 Grågås 12.3 7.2 23.2 1.2 Gärdsjön Jörgen Larsson, Vaileth Krantz
9 Bläsand 25.3 20.3 23.3 23.3 Dalum Börje Ignell
10 Snatterand  5.5 4.4 11.4 20.4 Sämsjön Jan Andersson
11 Kricka  24.3 18.3 15.3 24.3 Gärdsjön Bo Ekstrand
            Dalum Börje Ignell
12 Stjärtand  8.4 4.4 13.4   Prången Jan Andersson
13 Årta  29.4 7.5 12.4 2.5 Prången Peter Wredin, Maria Johansson, m.fl.
14 Skedand  24.4 29.4 12.4 10.5 Gärdsjön Jan Larsson, Cecilia Larsson
15 Brunand  2.4 18.3 30.3 25.3 Prången Ingemar Larsson
16 Vigg 25.3 20.3 30.3 18.2  Gärdsjön Folke Nordmark, Bo Ekstrand
17 Sjöorre  28.4 20.4 13.4 19.4 Ulricehamn Jan Andersson
18 Storskrake 9.3 7.2 8.3 3.2  Hamnen, Ulricehamn Jörgen Larsson
19 Småskrake 18.4 6.4 12.4 20.4 Marbäcksviken Jan Larsson, Ingemar Larsson
20 Salskrake 27.3 16.3 20.3 13.3 Gärdsjön Bo Ekstrand, Jan Larsson
21 Bivråk  22.5 16.5 24.5 22.5 Marbäck Jan Andersson, Birgitta Brissman
22 Brun kärrhök  3.4 3.4 4.4 19.4 Gärdsjön Jan Larsson
23 Blå kärrhök  6.4 21.2 11.3 23.3 Marbäck Jan Andersson
24 Ormvråk 16.3 21.2 8.3 16.2 Blidsberg Ingemar Larsson
25 Fjällvråk 20.3 19.3 19.3 31.3 Gärdsjön Bo Ekstrand
26 Fiskgjuse  1.4 1.4 2.4 17.3 Gärdsjön Folke Nordmark
27 Tornfalk 23.3 19.3 25.3 17.3 Marbäck Vaileth Krantz, Ingemar Larsson
28 Stenfalk 8.4 6.4 12.4 21.4 Marbäck Jan Andersson
29 Lärkfalk 19.5 3.4 10.5 8.5 Timmele Peter Wredin, Maria Johansson
30 Vattenrall 22.5 17.4 16.4 21.4 Gärdsjön Bo Ekstrand
31 Småfläckig sumphöna   25.5 13.5 20.6    
32 Kornknarr   8.6 14.6 20.5    
33 Rörhöna 8.4 26.3 19.3   Gällstad reningsdammar Anders Svensson
34 Sothöna 20.3 19.3 16.3 13.3 Gärdsjön Bo Ekstrand
35 Trana 20.3 14.3 12.3 9.3 Gärdsjön Bo Ekstrand
            Marbäck Peter Wredin, Maria Johansson
            Marbäck, Fästeredssund Jan Andersson
36 Strandskata 5.4 27.3 2.4 31.3 Prången Jan Andersson
37 Mindre strandpipare 17.4 25.4 15.4 29.4 Ulricehamns soptipp Jan Andersson
38 Större strandpipare   13.6 26.4      
39 Ljungpipare 17.3 14.3 9.3 9.2  Marbäck Ingemar Larsson, Jan Larsson
40 Tofsvipa 17.3 13.3 8.3 2.2 Marbäck Bernt Bonander, Ingemar Larsson, Jan Larsson
41 Mosnäppa            
42 Kärrsnäppa     4.4      
43 Brushane   13.5 6.4      
44 Enkelbeckasin 25.3 28.3 25.3 19.3 Marbäck Jan Larsson, Ingemar Larsson
            Gärdsjön Folke Nordmark, Bo Ekstrand
45 Morkulla 24.3 21.3 23.3 13.3 Åfärd Ingvar Claesson
46 Småspov 5.5 25.4 28.4 20.5 Prången Ingemar Lillvik, Jan Andersson
47 Storspov 2.4 28.3 23.3 29.3 Marbäck Ingemar Larsson
            Åfärd Ingvar Claesson
48 Drillsnäppa 25.4 21.4 15.4 26.4 Vinsarpssjöm Ingemar Larsson
49 Svartsnäppa 4.5 8.5 10.6   Marbäcksviken Jan Larsson
50 Rödbena 28.3 19.4 4.4   Önnarp Börje Siljehov
51 Gluttsnäppa 2.5 22.5 16.4 1.5 Ulricehamn Jan Andersson
52 Grönbena 17.4 12.4 26.4 27.4 Sörsjön Jan Andersson
53 Skogssnäppa 25.3 2.4 24.3 23.3 Dalum Börje Ignell
54 Skrattmås 23.3 15.3 16.3 11.3 Ulricehamn Ingemar Larsson
55 Fiskmås 25.3 21.3 11.3 1.2 Marbäck Ingemar Larsson, Jan Larsson
56 Silltrut   2.5 14.4      
57 Havstrut 25.3 14.3 10.3 16.2 Skottek Jan Andersson, Birgitta Brissman
58 Fisktärna 23.4 23.4 24.4 3.5 Marbäck Ingemar Larsson, Jan Andersson
59 Skogsduva 19.3 8.2 21.2 2.2 Marbäck Jörgen Larsson, Vaileth Krantz
60 Ringduva 11.3 12.2 22.2 3.2 Ulricehamn Peter Wredin
61 Gök 14.5 12.5 11.5 8.5 Åfärd Ingvar Claesson
62 Hornuggla 30.4 28.2 1.6 4.3 Böne Ingcar Claesson
63 Nattskärra   29.5 18.6      
64 Tornseglare 9.5 4.5 10.5 16.5 Prången Ingemar Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz
65 Göktyta 4.5 29.4 23.4 30.4 Blidsberg Kerstin Larsson, Ingemar Larsson
66 Trädlärka     18.4 10.3    
67 Sånglärka 17.3 7.2 8.3  3.2 Marbäck Ingemar Larsson, Jan Larsson
68 Backsvala 2.5 25.4 24.4 28.4 Marbäck Ingemar Larsson, Kerstin Larsson
69 Ladusvala 23.4 22.4 26.4 23.4 Marbäck Ingemar Larsson, Jan Larsson
70 Hussvala 29.4 21.4 26.4 25.4 Marbäck Henrik Gustafsson
71 Ängspiplärka 22.3 14.3 19.3 15.3 Marbäck Ingemar Larsson, Jan Larsson, Vaileth Krantz, Göran Karlsson
72 Trädpiplärka 30.3 19.4 23.4 24.4 Gärdsjön Bo Ekstrand
73 Gulärla 28.4 27.4 23.4 27.4 Gärdsjön Bo Ekstrand
74 Forsärla 20.3 18.3 23.3 14.3 Fästeredssund Sune Broman
75 Sädesärla 30.3 21.3 31.3 29.3 Gärdsjön Bo Ekstrand
            Marbäck Ingemar Larsson
76 Järnsparv 26.3 28.3 27.3 30.3 Blidsberg Ingemar Larsson, Kerstin Larsson, Jan Larsson
            Åfärd Ingvar Claesson
77 Rödhake 26.3 16.3 23.3 10.3 Åfärd Ingvar Claesson
78 Näktergal 14.5   3.6 25.5 Blidsberg Kerstin Larsson, Ingemar Larsson
79 Rödstjärt 29.4 1.5 30.4 6.5 Ruggeboviken Jan Andersson
80 Stenskvätta 5.4 13.4 12.4 13.4 Vinsarp Ingemar Larsson
81 Buskskvätta 1.5 16.4 26.4 4.5 Böne Ingvar Claesson
    1.5       Vinsarp Jan Andersson
82 Ringtrast 5.4 16.4 13.4 21.4 Marbäck Jan Andersson
83 Taltrast 23.3 20.3 26.3 23.3 Dalum Börje Ignell
84 Rödvingetrast 17.3 20.3 12.3 20.3 Marbäck Ingemar Larsson
85 Dubbeltrast 20.3 14.3 8.3 17.3 Marbäck Jan Andersson
86 Gräshoppsångare 6.6 16.5 16.5 1.6 Lönern Ingemar Larsson
87 Flodsångare 28.5   13.6 4.6 Dalum-Blidsberg Jan Andersson, Fredrik Andersson, Kerstin Larsson, Ingemar Larsson
88 Sävsångare 3.5 3.5 5.5 2.5 Gärdsjön Bo Ekstrand
89 Rörsångare 1.5 7.5 4.5 5.5 Gärdsjön Bo Ekstrand
90 Kärrsångare 28.5 1.6 2.6 30.5 Lillsjön Jan Andersson
91 Trastsångare            
92 Trädgårdssångare 9.5 10.5 9.5 12.5 Prången Jan Larsson
93 Svarthätta 1.5 23.4 1.5 1.5 Ulricehamn Peter Wredin
            Marbäck Jan Andersson, Birgitta Brissman
94 Ärtsångare 1.5 1.5 10.5 6.5 Ulricehamn Peter Wredin
95 Törnsångare 6.5 10.5 9.5 4.5 Marbäck Jan Andersson
96 Härmsångare 21.5 13.5 9.5 11.5 Skottek Ingemar Larsson, Jan Andersson
97 Lövsångare 22.4 18.4 21.4 23.4 Marbäck Jan Andersson, Jan Larsson
            Prången Ingemar Larsson, Kerstin Larsson
            Gärdsjön Bo Ekstrand
98 Grönsångare 4.5 6.5 4.5 24.4 Korpeboberg, Marbäck Ingemar Larsson
            Sjögunnarsbo Vaileth Krantz
99 Gransångare 2.4 5.4 31.3 20.4 Marbäck Ingemar Larsson
100 Grå flugsnappare 11.5 13.4 4.5 11.5 Marbäck Ingemar Larsson, Jan Larsson
101 Svartvit flugsnappare 27.4 24.4 23.4 24.4 Ulricehamn Börje Siljehov
102 Törnskata 8.5 15.5 17.5 19.5 Gällstad Jan Krantz
103 Råka 6.3 7.3 7.3 1.2 Gällstad Jan Andersson
104 Stare 17.3 14.3 7.3 9.2 Villastaden Ulricehamn Jan Andersson
105 Bofink 18.3 14.3 12.3 9.2 Dalum Börje Ignell
106 Hämpling 25.3 20.3 14.3 31.3 Marbäck Jan Larsson
107 Rosenfink 22.5 13.5 25.5 21.5 Plate Börje Ignnell, Ingemar Larsson
            Böne Ingvar Claesson
108 Sävsparv 21.3 17.3 14.3 10.3 Marbäck Ingemar Larsson
109 Lappsparv 3.4   1.5 18.4 Marbäck Jan Andersson
110 Snösparv 22.3 14.3 10.3 17.3 Marbäck Ingemar Larsson, Jan Larsson, Vaileth Krantz, Göran Karlsson, Jörgen Larsson
I datumordning.....
Nr Dat. Art
1 6.3 Råka
2 9.3 Storskrake
3 11.3 Ringduva
4 12.3 Grågås
5 13.3 Gråhäger
6 16.3 Ormvråk
7 17.3 Tofsvipa
8 17.3 Ljungpipare
9 17.3 Sånglärka
10 17.3 Stare
11 17.3 Rödvingetrast
12 18.3 Smålom
13 18.3 Bofink
14 19.3 Storskarv
15 19.3 Skogsduva
16 20.3 Trana
17 20.3 Forsärla
18 20.3 Sädgås
19 20.3 Dubbeltrast
20 20.3 Sothöna
21 20.3 Fjällvråk
22 21.3 Sävsparv
23 22.3 Snösparv
24 22.3 Ängspiplärka
25 23.3 Taltrast
26 23.3 Tornfalk
27 23.3 Skrattmås
28 24.3 Kricka
29 24.3 Morkulla
30 25.3 Skogssnäppa
31 25.3 Enkelbeckasin
32 25.3 Fiskmås
33 25.3 Hämpling
34 25.3 Bläsand
35 25.3 Vigg
36 25.3 Havstrut
37 26.3 Rödhake
38 26.3 Järnsparv
39 27.3 Salskrake
40 29.3 Skäggdopping
41 30.3 Sädesärla
42 30.3 Trädpiplärka
43 1.4 Fiskgjuse
44 2.4 Brunand
45 2.4 Storspov
46 2.4 Gransångare
47 3.4 Brun kärrhök
48 3.4 Lappsparv
49 5.4 Strandskata
50 5.4 Ringtrast
51 6.4 Blå kärrhök
52 8.4 Stenfalk
53 8.4 Stjärtand
54 8.4 Rörhöna
55 10.4 Svarthakedopping
56 17.4 Grönbena
57 17.4 Mindre strandpipare
58 18.4 Småskrake
59 22.4 Lövsångare
60 23.4 Fisktärna
61 23.4 Ladusvala
62 24.4 Skedand
63 25.4 Drillsnäppa
64 27.4 Svartvit flugsnappare
65 28.4 Rödbena
66 28.4 Sjöorre
67 28.4 Gulärla
68 29.4 Årta
69 29.4 Rödstjärt
70 30.4 Hornuggla
71 1.5 Ärtsångare
72 1.5 Svarthätta
73 1.5 Buskskvätta
74 1.5 Rörsångare
75 2.5 Backsvala
76 2.5 Gluttsnäppa
77 3.5 Sävsångare
78 4.5 Grönsångare
79 4.5 Svartsnäppa
80 4.5 Göktyta
81 5.5 Snatterand
82 5.5 Småspov
83 6.5 Törnsångare
84 8.5 Törnskata
85 9.5 Tornseglare
86 9.5 Trädgårdssångare
87 11.5 Grå flugsnappare
88 14.5 Näktergal
89 14.5 Gök
90 19.5 Lärkfalk
91 21.5 Härmsångare
92 22.5 Rosenfink
93 22.5 Bivråk
94 22.5 Vattenrall
95 28.5 Flodsångare
96 28.5 Kärrsångare
97 6.6 Gräshoppsångare
98    
99    
100    
101    
102    
103    
104    
105    
106    
107    
108    
109    
110