Fåglar i Ulricehamns kommun 2002

 

Följande sammanställning är den sjunde i raden sedan pågående serie av fågelrapporter påbörjades 1987. De föregående rapporterna avhandlar åren 1987-89, 90-92, 93-95, 96-99, 00 samt 01.

 

Inriktningen är densamma som tidigare, dvs tyngdpunkten ligger på ovanligare arter, häckningsuppgifter, förekomster under udda tid, större antal etc. Utöver sedvanlig redovisning av observationer i listform kommenteras årets förekomst hos ett urval arter. Vidare presenteras resultatet av "Vårens första" på vår hemsida, dvs ankomstdag för flertalet regelbundna flyttfåglar i kommunen.

 

Arterna är uppställda enligt Sveriges Ornitologiska Förenings (SOF) officiella lista. Efter huvudrapporten finns den nya rapportmallen  fr o m 2003 (ett par tillägg har gjorts) samt  en förteckning över samtliga påträffade fågelarter i Ulricehamns kommun t.o.m. 2002. En ny art och en ny ras påträffades under det gångna året.

 

Rapporterna är huvudsakligen hämtade från Fågelgruppens hemsidas Gästbok (redigerad av Ingemar Larsson), "Vårens första", Svalan (nationell rapportbank), obsböcker vid våra fågellokaler samt personliga rapporter.

 

Anteckna fortlöpande dina fågelobservationer 2003 och rapportera till oss! Rapportera gärna via vår hemsida eller Svalan. Kontaktadresser och anvisningar för rapportering finns i rapportmallen. Målet är att en fågelrapport årligen ska kunna presenteras på detta sätt. Äldre tillägg mottages också.

 

Distribution av denna fågelrapport sker kostnadsfritt via e-post eller via fågelgruppens hemsida, alternativt på diskett eller utskrift till självkostnadspris.

 

Fågelgruppen träffas  f.n. var fjärde torsdag under vinterhalvåret inomhus och varannan torsdag från senvår till förhöst för exkursioner i våra hemmamarker. Emellanåt gör vi också lite längre utflykter. Vi huserar i Studiefrämjandets lokal på Kullgrensgatan 4.

Välkommen du också!

 

På Fågelgruppens hemsida http://hem.passagen.se/fagelgruppen/005.htm  kan du hitta mer information om oss, hitta beskrivningar över kommunens fågellokaler, rapportera och ta del av aktuella observationer, info, kallelser till fågelmöten mm. För andra året finns även en rapportsida för vårfåglarnas ankomst. På sidan finns också ett fotogalleri. Besök sidan regelbundet!

 

Du kan också rapportera fågelobservationer på Svalan, Sveriges stora rapportbank, på adress http://svalan.environ.se/rappsyst/index.htm

 

Ulricehamns Fågelgrupp (UFG) 2003

genom Jan Andersson, januhamn@algonet.se

 

 

 

 

Fågelrapport för Ulricehamns kommun år 2002

 

Beteckningar efter artnamnet anger rapportstatus och vad som har inkluderats i årets rapport (se vidare rapportmallen).

H = häckning, V = vinter, S = sommar, A = alla observationer.

Med "perioden" i de kursiva kommentarerna avses tiden fr o m 1987, då denna serie av fågelrapporter inleddes, t o m 2001 (15 år).

 

 

Smålom    H

1 ad i vinterdräkt tunneln, Åsunden 25.3 - 11.4  (Ingemar Larsson, Jan Larsson, Jan Andersson, Birgitta Brissman m fl)

2 ex Äramossen 30.3 (Anders Wigren, Niklas Svensson)

2 ad överflygande Björnsjön, Komosse 7.5 (Jens Ekdahl)

1 ex mot S Mellvik, Varnum 17.8 (Claes-Göran Ahlgren)

Som vanligt många observationer vid fr a Åsunden, där upp till 8 ex setts samtidigt, men smålom i vinterdräkt har inte tidigare rapporterats. Observationer utanför "kärnområdet" ovanliga. Två rapporter från kända häckningslokaler, men inget närmare är känt om ev häckning.

 

Storlom    H

1 häckning (ruvning 26.5) Trehörningen (Göran Karlsson)

1 häckning (1 flygg unge) Rånnavägssjön (Bernt Bonander)

1 par (misslyckad häckning?) Jogen 8.6 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 häckning (2 juv 3.8) Tolken (Bo Ekstrand) och 6-9 ad (6 fiskande i grupp) 11.7 (Fredrik Andersson)

 

Smådopping   A

2 ex Ruggeboviken 8.9 (Per Aronsson)

1 ex Ruggeboviken 15.9 (Claes Wikström)

1 ex Ruggeboviken 21.9 (Sven Vikstrand, Erik Vikstrand)

1 1K Gärdsjön 29.9 (Bo Ekstrand)

1 ex Ruggeboviken 28.10 (Börje Kollmats, Leif Henriksson)

1 ex Ruggeboviken 16.11 (Ingemar Amberndtsson)

Sannolikt rör det sig om fler än två ex vid Ruggeboviken under tiden 8.9 - 16.11 . Blott 12 observationer tidigare under perioden.

 

Skäggdopping    V

22 ex Prången-Marbäck 1.12 (Jan Andersson)

25 ex Åsunden 3.12 (Jan Larsson)

2 ex Ruggeboviken 7.12 (Jan Andersson)

12 ex Marbäck-Prången 7-8.12 (Jan Andersson)

4 ex Marbäck-Skottek 14.12 (Jan Andersson)

1 ex Skottek 15.12 (Jan Andersson)

Åsunden helt isbelagd ca 18.12.

 

Gråhakedopping   A

1 ex Gärdsjön 30.3 (Bo Ekstrand)

14 observationer under perioden gör årets skörd mycket "normal".

 

Svarthakedopping   A

1 häckning (1 unge 1.7) Flatasjön (inkl gölen), första obs 31.3 och som mest 8 ex 8.5 (Johan Nilsson, Göran Karlsson, Jan Andersson m.fl.)

1 ex Vinsarpssjön 10.4 (Ingemar Larsson)

2 ex Kråkdammen, Kölingared 26.4 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 ex Ruggeboviken 26.4 (Annika Hohlfält)

1 ex Åsunden, Sjögunnarsbo-tunneln 23.11 - 8.12 (Jan Andersson, Birgitta Brissman, Bernt Bonander)

Kråkdammen bör kollas bättre avseende ev häckning! Den andra vinterobsen i kommunen.

 

Svarthalsad dopping   A

2 ex Marbäck 18.4 (Jan Andersson)

Bara två observationer tidigare under perioden.

 

Storskarv   A (sammanfattning)

Sammanfattning av observationerna vid Yttre Åsunden/Fästeredssund/Åsunden och Tolken, där ett stort antal observationer föreligger, samt övriga fynd.

 

Yttre Åsunden/Fästerdssund/Åsunden

Häckning (resultat okänt) på Långegrund, där sju bon räknades och där som mest 33 ex satt i träden 14.3.

Årets första obsar vid Fästeredssund 3.2 och Ruggeboviken 10.2 och den sista 25 ex Ruggeboviken 15.11. Ständigt utbyte av skarvar mellan sjöarna med närmare 70 rapporter  från kommungränsen i söder till Prången i norr, inkluderande både stationära och genomsträckande skarvar. Ur den senare kategorin kan nämnas 18 ex mot N Ulricehamn 7.4 (många observatörer).

 

Tolken

Under våren-sommaren uppehöll sig 30-50 ex i Tolken, men ingen häckning är rapporterad. Sista rapporten daterad 30.9 (Fredrik Andersson, Bo Ekstrand, Peter Wredin, Stefan Adolfsson).

 

Övriga observationer

3 ex mot S Mellvik, Varnum 21.3 (Claes-Göran Ahlgren)

2 ex Bystadsjön 29.3 (Curt Andersson)

1 ex Mogden 14.4 (Ingemar Larsson)

1 ex Örsjö, Härna 16.4 (Göran Karlsson)

2 ex Mogden 23.4 (Claes-Göran Ahlgren m fl)

1 ex Mogden 8 o. 14.5 Ingemar Larsson, Kerstin Larsson, Göran Karlsson)

1 ex Bystadsjön 13.7 (Curt Andersson)

1 subad (sjuk eller skadad) Ätran, Vist 26-27.7 (Ingemar Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz)

2 ex Bystadsjön 1.8 (Curt Andersson)

2 ex Mogden  6-7.8 (Bo Ekstrand)

1 ex mot V Götåkra 10.8 (Jan Andersson)

1 ex Rånnavägssjön 20.9 (Bernt Bonander)

1 ex Gärdsjön 24 o.29.9 (Bo Ekstrand)

11 ex Bredsjön 27.10 (Håkan Persson)

 

Häger    H, (V)

Något par häckar på Ladö, Bergö och möjligen Getö, Bystadsjön (Curt Andersson)

Sågs flyga med bomaterial österut från Gärdsjön i mitten av april och ett par sågs med 1 unge i mitten av juni vid sjön (Bo Ekstrand)

1 ex mot S Ulricehamn 28.1 (Gösta Ekman)

4 ex Fästeredssund 7.12 (Jan Andersson)

1 ex Blidsberg 12.12 (Ingemar Larsson)

1 ex mot S Prången 15.12 (Jan Andersson)

1 ex Blidsberg 18.12 (Ingemar Larsson)

1 ex mot N Ätran, Humla 25.12 (Fredrik Andersson)

1 ex Tolkabro 26-28.12 (Rolf Karlsson)

 

Knölsvan    H

1 häckning (6 ungar) Ruggeboviken (UFG)

1 häckning (bobyggnad 19.4) Marbäck (Jan Andersson)

1 häckning Ätran, Dalum (Ingemar Larsson)

 

Mindre sångsvan   A

2 ex Marbäck 10.3 (Alf Olofsson)

 

Sångsvan    H, större antal

1 häckning (ruvning 8.5) Ömmern (Göran Karlsson)

1 häckning Gärdsjön (Göran Karlsson, Bo Ekstrand)

1 häckning Viesjön (Börje Ignell)

1 häckning (6 ungar) Lundby damm (Fredrik Andersson)

1 häckning (2 ungar) Rabacken, Blidsberg (Fredrik Andersson, Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 par under häckningstid (häckning trol ej genomförd) Sörsjön (Börje Siljehov, Jan Andersson m fl)

1 häckning (2 ungar) viltvatten, Frötorpet, Boarp (Bernt Bonander)

Ca 100 ex Knätte mader 9.3 (Jan Andersson)

Ca 100 ex Ruggeboviken 26-27.10 (Jan Andersson, Tobias Olsson, Maria Jungerby)

150-200 ex Ruggeboviken 28-29.10 (Leif Henriksson, Börje Kollmats, Ingemar Amberndtsson, Gunnar Svensson, Bernt Bonander)

Ca 195 ex Ruggeboviken 30.10 (Folke Nordmark)

Ca 210 ex Ruggeboviken 2.11 (Göran Karlsson)

Ca 230 ex Ruggeboviken 5.11 (Roy Kindahl, Anders Jonsson)

Ca 320 ex Ruggeboviken 15.11 (Göran Karlsson)

>400 ex Ruggeboviken 16.11 (Ingemar Amberndtsson)

Ca 300 ex Ruggeboviken 17-20.11 (Bernt Ringström, Gunnar Svensson, Bernt Bonander)

Ca 235 ex Ruggeboviken 23.11 (Jan Andersson)

>160 ex Långegrund 30.11 (Jan Andersson)

De senaste vårarnas ansamlingar vid Marbäck uteblev. Däremot rekordsiffror för höstsvanar vid Ruggeboviken (och Långegrund?).

 

Sädgås   A

Ca 25 ex mot N Åsunden 10.2 (Jan Andersson)

31+2 ex mot N Marbäck 17.2 (Jan Andersson, Lars-Göran Lillvik)

25+10 ex mot N Komosse 3.3 (Bob Lind)

Ca 25 ex mot N Marbäck 9.3 (Jan Andersson)

7 ex mot NV Komosse 10.3 (Jan Andersson)

10 ex rastande Hällunda mader, Böne 10.3 (Ingvar Claesson)

5 ex Långegrund 6.10 (Claes-Göran Ahlgren, Lars Andersson, Per Camling)

1 ex Varnums kyrka 13.11 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex Mellvik, Varnum 4.12 (Claes-Göran Ahlgren)

 

Grågås    H, större antal

6 kullar Mogden 14.5 (Göran Karlsson) (5 par med 29 dunungar 8.5 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson))

3 kullar Toren, Varnum 15.5 (Göran Karlsson)

4 kullar Grosken 19.5 (Göran Karlsson)

5 kullar (6, 5, 5, 3 o. 3 ungar) Örsjö, Härna 11.5 (Claes-Göran Ahlgren)

7 kullar Örsjö, Härna inkl par från Gärdsjön 25.5 (Göran Karlsson)

2 kullar Kråkdammen, Kölingared (Jan Andersson)

1 kull (3 ungar kvar 28.5) Rabacken, Blidsberg (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 kull norra Tolken 26.5 (Fredrik Andersson)

Ca 80 ex Gärdsjön 16-17.5 (Peter Wredin, Bo Ekstrand)

Ca 160 ex mot S Hössna mader 4.7 (Henrik Gustafsson)

Ca 270 ex Gärdsjön 13.7 (Bo Ekstrand)

250-300 ex Fänneslunda 15.8 (Claes-Göran Ahlgren)

Ca 475 ex Långegrund 20.10 (Jan Andersson)

Ca 150 ex Långegrund 26.10 (Jan Andersson)

Arten ökar alltjämt. Största ansamling (Långegrund) hittills i kommunen.

 

Kanadagås     större antal

Max ca 350 ex (26.10) Långegrund under hösten (Jan Andersson m fl)

 

Grågås X kanadagås   A

1 ex Gärdsjön 23.2 - 15.3 (Bo Ekstrand)

 

Vitkindad gås   A

Ca 40 ex mot SO Mellvik, Varnum 14.5 (Claes-Göran Ahlgren)

 

Prutgås   A

2 ex Långegrund 20 o. 26.10 (Jan Andersson)

 

Bläsand    S,V, större antal

1 par Sörsjön 1.6 (Jan Andersson)

7 ex Ruggeboviken 3.7 (Henrik Gustafsson)

Ca 110 ex Långegrund 28.9 (Jan Andersson)

Ca 70 ex Ruggeboviken 28-29.9 (Jan Andersson)

Ca 200 ex Långegrund 5.10 (Peter Wredin, Jan Andersson)

Ca 250 ex Ruggeboviken 5.10 (Jan Andersson, Tobias Olsson, Maria Jungerby)

Ca 160 ex Ruggeboviken 6.10 (Jan Andersson)

Ca 550 ex Ruggeboviken 26-27.10 (Jan Andersson, Tobias Olsson, Maria Jungerby)

Ca 1500 ex Långegrund 26.10 (Jan Andersson)

Ca 300 ex Ruggeboviken 28.10 (Börje Kollmats)

Ca 100 ex Ruggeboviken 2.11 (Göran Karlsson)

Sommarobservationer ovanliga. Rekordsiffror med bred marginal, både vid Ruggeboviken och Långegrund.

 

Snatterand   A

1 par Ruggeboviken 20.4 (Ingemar Amberndtsson)

7 ex (rastande, flög sedan mot S) Prången 9.7 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 ex Ruggeboviken 29.8 (UFG)

3 ex Ruggeboviken 29.9 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 par Ruggeboviken 5-6.10 (Jan Andersson, Tobias Olsson, Maria Jungerby)

6 ex mot S Ruggeboviken 26.10 (Jan Andersson)

4 ex (rast) Ruggeboviken 26-27.10 (Jan Andersson, Tobias Olsson, Maria Jungerby)

1 ex Ruggeboviken 28.10 (Leif Henriksson, Börje Kollmats)

Ett bra år, att jämföra med 17 obsar under perioden.

 

Kricka    V, större antal

>100 ex Ruggeboviken 15.9 (Claes Wikström)

Ca 90 ex Långegrund 28.9 (Jan Andersson)

Ca 90 ex Ruggeboviken 29.9 (Jan Andersson

Ca 200 ex Långegrund 3.10 (Ingemar Larsson, Jan Larsson, Jonas Andén)

Ca 180 ex Långegrund 5.10 (Peter Wredin, Jan Andersson)

Ca 150 ex Ruggeboviken 5.10 (Jan Andersson, Tobias Olsson, Maria Jungerby)

Ca 100 ex Långegrund 13.10 (Claes-Göran Ahlgren, Leif Henriksson)

Ca 215 ex Ruggeboviken 26.10 (Jan Andersson)

 

Gräsand    större antal

Ca 500 ex Långegrund 28.9 (Jan Andersson)

Ca 700 ex Ruggeboviken 26.10 (Jan Andersson)

Ca 1000 ex Långegrund 26.10 (Jan Andersson)

Ca 800 ex Ruggeboviken 2.11 (Göran Karlsson)

Ca 450 ex Fästerssund-Åsundsholm 7-8.12 (Jan Andersson)

Rekordhöga siffror! Inga antal finns dokumenterade i våra rapporter med undantag av 153 ex vid ruggeboviken -01.

 

Stjärtand   A

1 ex Ruggeboviken 29.8 (Jan Andersson)

3 ex Ruggeboviken 8.9 (Per Aronsson)

Obs Ruggeboviken 13.9 (Claes Wikström)

1 ex Långegrund 29.9 (Jan Andersson)

2 ex Ruggeboviken 29.9 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

>4 ex Långegrund 5.10 (Peter Wredin, Friedrich Lieber, Jan Andersson)

1 ex Långegrund 6.10 (Claes-Göran Ahlgren, Lars Andersson, Per Camling)

Ca 10 ex Ruggeboviken 5-6.10 (Jan Andersson, Tobias Olsson, Maria Jungerby)

2 ex Långegrund 13.10 (Claes-Göran Ahlgren, Leif Henriksson)

6 ex Ruggeboviken 26.10 (Jan Andersson)

4 ex Ruggeboviken 27.10 (Tobias Olsson, Maria Jungerby)

2 ex Ruggeboviken 2.11 (Göran Karlsson)

 

Årta   A

1 par Gärdsjön 2.5 (Bo Ekstrand)

Kan numera betraktas som vår sällsyntaste simand även i vår kommun.

 

Skedand   A

1 hane Gärdsjön 10.5 (Claes-Göran Ahlgren)

3 ex Långegrund 22.9 (Anton Arnesson, Lasse Arnesson, Sune Broman)

5 ex Långegrund 28.9 (Jan Andersson)

20 ex Långegrund 5.10 (Peter Wredin, Friedrich Lieber, Jan Andersson)

1 ex Ruggeboviken 5-6.10 (Jan Andersson, Tobias Olsson, Maria Jungerby)

 

Brunand    H,V, större antal

Ca 20 ex Ruggeboviken 5-6.10 (Jan Andersson, Tobias Olsson, Maria Jungerby)

Ca 30 ex Ruggeboviken 26.10 (Jan Andersson)

 

Vigg    H,V, större antal

Ca 70 ex Ruggeboviken 28.9 (Jan Andersson)

Ca 110 ex Ruggeboviken 29.9 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

Ca 90 ex Ruggeboviken 5-6.10 (Jan Andersson, Tobias Olsson, Maria Jungerby)

Ca 200 ex Ruggeboviken 26.10 (Jan Andersson)

Ca 70 ex Ruggeboviken 2.11 (Göran Karlsson)

30 ex Ruggeboviken 3.12 (Jan Larsson)

En dubblering av tidigare rekordsiffra.

 

Alfågel   A

4 hanar + 1 hona Åsunden, Ulricehamn 19.4 (Jan Andersson, Jan Larsson, Ingemar Larsson)

3 par Yttre Åsunden 19.4 (Jan Andersson)

1 hane Långegrund 27.10 (Bernt Bonander, Fredrik Hellström, Ingemar Larsson, Jan Larsson)

9 ex Sämsjön 1.12 (Stellan Bygård)

20-talet observationer fördelade på hälften av åren under perioden.

 

Sjöorre   A

4 hanar + 1 hona Marbäck 19.4 (Jan Andersson)

Hörd på nattsträck Gullered 4.5 (Göran Karlsson)

 

Salskrake   A

1 hane + 2 honor Gärdsjön 13.3 (Ingemar Larsson)

2 par Gärdsjön 15.3 (Bo Ekstrand, Göran Karlsson)

1 par Marbäck 17-24.3  (Ingemar Larsson, Jan Larsson, Bertil Öjerbrand)

1 hane + 3 honor Gärdsjön 24.3 (Bo Ekstrand)

1 hane Marbäck 25.3 - 11.4 (UFG)

1 hane Källebacka, Marbäck 27 o. 31.3 (trol samma ex som höll till i Marbäcksviken) (Jörgen Larsson, Vaileth Krantz)

1 par Gärdsjön 28.3 (Bo Ekstrand)

1 par Vinsarpssjön 30.3 - 7.4 (Börje Ignell, Jan Andersson, Göran Karlsson, Ingvar Claesson, Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

3 hanar + 4 honor Mogden 31.3 (Börje Siljehov, Christer Lindén, Ingemar Larsson)

5 hanar + 6 honor Mogden 4.4 (Claes-Göran Ahlgren)

1 par Vädersholm, Mogden 6.4 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 par Ruggeboviken 6.4 (Jan Andersson)

1 par Gärdsjön 14-15.4 (Bo Ekstrand, Göran Karlsson)

1 hane + 2 honor Mogden 23.4 (Claes-Göran Ahlgren)

1 hona Marbäck 28.4 (Jan Andersson)

1 par Gärdsjön 29.4 (Göran Karlsson)

2 honor Långegrund 30.10 (Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Andreas Abrahamsson, Börje Kollmats, Stig Einarsson)

1 hona Långegrund 1.11 (Lars Andersson)

1 hona Gärdsjön 9.11 (Bo Ekstrand)

1 hona Gärdsjön 22-23.11 (Bo Ekstrand)

2 hanar + 1 hona Vinsarpssjön 1.12 (Jan Andersson)

Tredje året i rad med många observationer, dessförinnan ca fyra per år. 11-flocken i Mogden 4 april är den största hittills.

 

Småskrake   A

1 par Marbäck 20.4 (Ingemar Larsson, Jesper Hansson, Filip Beckman)

1 honfärgad Ruggeboviken 28.9 (Jan Andersson)

 

Storskrake   större antal

Ca 200 ex Marbäck 5.10 (Marie Rönnbäck, Michael Eriksson)

Ca 130 ex Långegrund 5.10 (Peter Wredin, Friedrich Lieber, Jan Andersson)

97 ex Åsunden 13.12 (Jan Larsson, Ingemar Larsson)

 

Röd glada   A

1 ex Gärdsjön, Härna 19.5 (Fredrik Andersson)

1 ad Marbäck 10.8 (Jan Andersson)

1 ex Blidsberg 21.8 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 ex Gärdsjön-Härna 4.9 (Bo Ekstrand, Claes-Göran Ahlgren)

1 ad Långegrund 8.9 (Björn Gustavsson)

18 fynd under perioden, och detta år är det bästa hittills.

 

Havsörn  

1 ex Sjögunnarsbo, mot S över Åsunden, 9.2 (Jan Andersson)

1 2K Haganäs + 1ad/subad Torpanäset, Yttre Åsunden 10.2 (Jan Andersson)

1 subad Marbäck och senare mot N över Ulricehamn 10.2 (Jan Andersson)

1-3 ex (troligen ad, yngre subad och äldre subad) stationära i området Yttre Åsunden-södra Åsunden 26.9 - 7.12 (2 ex fr o m 27.10 och 3 ex fr o m 29.10). Drygt 20 rapporter (Bernt Bonander, Carl-Olof Levinsson, Gérard Gautier, Peter Wredin, Friedrich Lieber, Jan Andersson, Anders Norén, Torbjörn Skoog, Bengt Samuelsson, Olle Swalin, Ingemar Amberndtsson, Claes-Göran Ahlgren, Leif Henriksson, Bernt Ringström, Fredrik Hellström, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Andreas Abrahamsson, Gunnar Svensson, Jan Larsson)

1 ex över Fredriksberg mot Åsunden 20.10 (Jan Andersson)

1 ex mot S Ulricehamn 22.11 (Peter Wredin)

 

Brun kärrhök   A

1 hona mot N Yttre Åsunden 19.4 (Jan Andersson)

1 hane Humla 21.4 (Fredrik Andersson)

1 hane Marbäck 27.4 (Jan Andersson)

1 hane Väla,Varnum 28.4 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ad hane Trädet 1.5 (Ingemar Larsson)

1 hona Åfärd 9.5 (Ingvar Claesson)

1 hona Gärdsjön 14.5 (Bo Ekstrand, Claes-Göran Ahlgren)

1 hona 15.5 Örsjö, Härna (Göran Karlsson)

1 hona Gärdsjön 17.5 (Bo Ekstrand)

1 hona Mellvik, Varnum 24.5 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex, trol 2K, Vinsarpsbron 26.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 hane + 1 hona norra maden, Humla dagligen under juni (gm Fredrik Andersson)

1 ex Blidsberg 6.6 (Ingemar Larsson)

1 hane Humla 8.6 (Fredrik Andersson)

1 ex norr Timmele 19.6 (Daniel Simring)

1 par (häckning) vid boplats Ömmern 2.7 (Johan Nilsson)

1 ad hona mot S Marbäck 8.7 (Henrik Gustafsson)

1 ad hane banvallen Blidsberg-Trädet 9.7 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 subad hane Sörsjön 11.7 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 hane 15.7 Lillesjön, Trädet (Göran Karlsson)

1 hona Vädersholm, Mogden 6.8 (Bo Ekstrand)

1 ad hane Humla 16.8 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

2 hanar + 1 hontecknad  Viskaborg, Hökerum 23.8 (Ingemar Larsson)

1 juv Ruggeboviken 24.8 (Jan Andersson)

1 subad hane Plate 30.8 (Ingemar Larsson)

1 ad hane Humla 8.9 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 ex Långegrund 8.9 (Leif Henriksson, Sune Broman, Ingrid Sundquist)

1 hane Timmele flygfält 8.9 (Fredrik Andersson)

1 juv Ömmern 9.9 (Johan Nilsson)

1 juv Ruggeboviken 21.9 (Erik Vikstrand, Sven Vikstrand)

 

Blå kärrhök   A

1 hona Hökerum 23.3 (Jan Andersson)

1 hane mot N Marbäck 30.3 (Henrik Gustafsson)

2 hanar mot NO Marbäck 1.4 (Jan Andersson)

1 hona Härna 18.4 (Göran Karlsson)

1 hane mot Ö Gärdsjön 2.11 (Stefan Adolfsson)

1 hona Gärdsjön 11.10 (Bo Ekstrand)

1 hona/juv Långegrund 13.10 (Claes-Göran Ahlgren, Leif Henriksson)

1 ex Långegrund 26.10 (Bernt Ringström)

1 ex Önnarp, Hössna 1.11 (Gösta Ekman)

 

Ormvråk   V, större antal

1 ex Marbäck 1.1 (Henrik Gustafsson)

1 ex Varnum 1.1 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ad Blidsberg 3.1 (Ingemar Larsson)

1 ex Marbäck 5.1 (Jan Andersson)

1 ex Kycklingkullen, Dalum 6.1 (Jan Andersson, Anders Norén)

1 ex Timmele 6.1 (Jan Andersson, Anders Norén)

1 ad Åfärd 13.1 (Ingemar Larsson)

1 ex Vist 31.1 (Ingemar Larsson)

1 ex Kroken, Vist 3.2 (Ingemar Larsson)

1 ex Marbäck 3.2 (Jan Andersson)

1 ex Vinsarpsbron 10.2 (Jan Andersson)

2 ex mot N Gällstad 12.2 (Krister Melkersson)

52 ex mot S Gällstad 5.10 (Jan Krantz)

126 ex mot S Ruggeboviken 6.10 (Jan Andersson)

1 ex Blidsberg 2.12 (Ingemar Larsson)

2 ex Marbäck-Tostarpasjön-Gällstad 1-27.12 (Jan Larsson, Jan Andersson, Ingemar Larsson, Anders Wigren)

1 ex Plate 13.12 (Ingemar Larsson)

1 ex Blidsberg 21.12 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 ex Långegrund 22.12 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

1 ex mot S Hester, Ulricehamn 29.12 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

1 ex mot S Marbäcksvägen, Åsunden 31.12 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

Tredje vintern med många kvarstannare. Efter mitten av februari började vårvråkarna att strömma in. Sträcksumman 126 är den högsta som har noterats under perioden.

 

Fjällvråk   A

1 ex Vinsarpssjön 31.3 (Jan Andersson)

1 ex Mellvik, Varnum 3.4 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex Gärdsjön 3.4 (Bo Ekstrand)

2 ex mot SV   Marbäck 23.9 (Krister Melkersson)

2 ex Långegrund 2.10 (Bernt Bonander, Jan Larsson)

1 ex Långegrund 22.10 (Bernt Bonander)

1 ex Gällstad 26.10 (Jan Krantz)

1 ad hane Lundby, Trädet 2.12 (Ingemar Larsson)

1 ex mot S Fredriksberg, Ulricehamn 22.12 (Anders Wigren)

 

Kungsörn   A

1 3K Sjögunnarsbo, Åsunden, flög sedan mot S, 1.1 (Jan Andersson)

1 ex Åsunden mot N över Sjögunnarsbo 23.1 (Bernt Bonander)

1 ex Komosse 3.3 (Bob Lind)

1 ex Boared 16.11 (Gösta Ekman)

1 juv mot S Ruggeboviken 30.11 (Jan Andersson)

1 subad Långegrund 30.11 (Jan Andersson)

1 juv öster Väddåkra, Humla 8.12 (Fredrik Andersson)

 

Fiskgjuse   H

1 par med födotransport norrut från Vinsarpssjön 26.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 häckning (1 unge) söder Ruggeboviken (Jan Andersson m fl)

1 häckning (ungar hörda) Gunnarpamosse, Humla (Fredrik Andersson)

1 häckning Pinebo, Dalum (Börje Ignell)

1 häckning (1 unge) norr Rånnavägssjön (Bernt Bonander)

1 häckning Bergö, Bystadsjön (Curt Andersson)

Flera tidigare kända häckplatser är troligen inte besökta detta år.

 

Tornfalk   A

1 hona Hössna mader 17.3 (Jan Andersson)

1 hane Skottek, Ulricehamn 22.3 (Jan Andersson)

1 ex Hössna mader 31.3 (Jan Andersson)

1 par Hössna mader 13.4 (Jan Andersson)

1 ex Hössna mader 7.4 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 hane Hössna mader 21.4 (Jan Andersson)

1 ex Svenstorp, Blidsberg-Dalum 6.5 (Kerstin Larsson)

1 hane Hössna mader 12.5 (Jan Andersson)

1 hona med byte Knätte kullar 12.5 (Jan Andersson)

1 hona satt i en holk Liared 8.6 (Jan Andersson, Birgitta Brissman), tidigare även observerad av markägaren (Rune Larsson)

1 ad hane kommungränsen, Murum-Od 23.6 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

1 ex Hössna 27.6 (Jan Andersson)

1 ex Trädet 1.7 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

2 ex Hössna mader 4.7 (Henrik Gustafsson)

1 ex Blidsberg 12.8 (Ingemar Larsson)

1 ex Långegrund 2.10 (Bernt Bonander)

1 ex  söder Timmele 24.12 (Jan Larsson, Jörgen Larsson, Vaileth Krantz)

Bättre kontroll av våra holkar efterlyses!

 

Stenfalk   A

1 ex Vinsarpsbron 21.4 (Jan Andersson)

1 hontecknad Marbäck 7.9 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

1 ex mot S Ruggeboviken 6.10 (Jan Andersson)

 

Lärkfalk   A

2 ex Komosse 7.5 (Bernt Bonander, Jens Ekdahl)

1 ex Björnsjön, Komosse 9.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 ex Komosse 26.5 (Göran Karlsson)

1 ex Lindö, Tolken 19.6 (Folke Nordmark)

1 ex Marbäck 27.6 (Henrik Gustafsson)

1 ex Getö, Bystadsjön 1 o. 4.8 (Curt Andersson)

1 ex Stora Rydet, Vist 3.9 (Ingvar Claesson)

1 juv Ömmern 9.9 (Johan Nilsson)

Komosse, Bystadsjön och Tolken är lokaler där arten har häckat under senare år, men inga direkta häckningsindicier rapporterade detta år.

 

Pilgrimsfalk   A

1 ad (jagade ljungpipare) Marbäck 30.6 (Henrik Gustafsson)

1 ex, trol. ad, Björnsjön, Komosse 14.7 (Agneta Hammarskiöld m fam)

1 ex (jagade vadare) Långegrund 13.9 (Claes Wikström)

1 ex Långegrund 15.9 (Claes Wikström)

1 juv mot S Långegrund 20.10 (Jan Andersson)

1 ex Ruggeboviken 29.10 (Ingemar Amberndtsson, Gunnar Svensson, Bernt Bonander)

 

Järpe   A

Observerad under våren i Liared (Rune Larsson gm Jan Andersson)

1 ex Rönnåsen, Ulricehamn 5.9 (Tor Sigurdsson gm Anders Wigren)

1 hona med kycklingar norr Baktrågen, Blidsberg 30.5 (Ingvar Claesson, Börje Ignell, Jan Andersson m fl)

1 ex 2 km öster Humla 1.9 (Fredrik Andersson)

1 hane Gällstad 26.10 (Jan Krantz)

2 ex öster Humla 1.12 (Fredrik Andersson)

Spår efter järpe öster Humla 29.12 (Fredrik Andersson)

  

Orre   spelplats

Spel på Äramossen samt mossen vid Köttkullavägen väster Getaryggen 30.3 (Anders Wigren, Niklas Svensson)

 

Tjäder   spelplats

1 spelgalen tupp 4 km öster Blidsberg 20-21.4 (Fredrik Andersson)

 

Vattenrall   A

1 hörd Gärdsjön 21.4 (Bo Ekstrand)

1 sp. Ätran, Dalum 12-17.5 (Börje Ignell)

1 sp. södra maden, Humla 17.5 (Göran Karlsson)

1 sp. Gärdsjön 20.5 - 10.6, 2 sp. 3.6 (Claes-Göran Ahlgren, Göran Karlsson, Jan Andersson, Birgitta Brissman, Michael Eriksson, Marie Rönnbäck, Niklas Tellbe, Lars Andersson)

1 hörd (honläte) södra maden, Humla 23.5 (Ingemar Larsson)

2 sp. södra maden, Humla 25 o. 27.5 (Ingemar Larsson, Jan Larsson, Fredrik Andersson, Niklas Tellbe)

1 sp. södra maden, Humla 3-4.6 (Claes-Göran Ahlgren, Göran Karlsson)

1 sp. Fänneslundasjön 8.6 (Göran Karlsson)

1 hörd Gärdsjön 8.9 (Bo Ekstrand)

2 ex Ömmern 9.9 (Johan Nilsson)

1 ex Gärdsjön 13.9 (Bo Ekstrand)

 

Småfläckig sumphöna   A

1 sp. Ätran, Lundby, Trädet 18.6 (Göran Karlsson, Folke Nordmark)

 

Kornknarr   A

1 sp. (även sedd) Vinsarpsbron 20-25.5 (Ingemar Larsson, Jan Larsson, Ingvar Claesson, Jan Andersson, Folke Nordmark)

1 sp. Böne kyrka 28.5, kanske samma ex som vid Vinsarpsbron (Ingemar Larsson)

1 sp. Fänneslunda säteri 2.6 (Göran Karlsson)

1 sp. Gärdsjön 3-10.6, 2 ex 8.6 (Claes-Göran Ahlgren, Bo Ekstrand, Niklas Tellbe, Marie Rönnbäck, Michael Eriksson, Birgitta Brissman, Jan Andersson, Göran Karlsson)

1 sp. Toren, Varnum 8.6 (Göran Karlsson)

1 sp. Mellvik, Varnum 10-19.6 (Claes-Göran Ahlgren, Lars Anderson)

2 sp. Toren/Mellsjön, Varnum 12-18.6 (Göran Karlsson, Anders Wigren, Niklas Svensson)

1 sp. Viskaborg, Hökerum 14.6 (Göran Karlsson)

Är det samma fåglar som avses vid Toren/Mellsjön/Mellvik? Det bästa kornknarråret under perioden, tätt följt av år 2000 (år 2001 blott en enda).

 

Rörhöna   A

1 juv Villastaden-Prången 29.9 - 27.10 (Peter Wredin, Ingemar Lillvik, Ingemar Larsson, Jan Larsson, Jan Andersson)

Fortsätter att vara en raritet - senaste kända häckningen  från 1995 i Ätran, Dalum.

 

Sothöna   H

Bobyggnad söder tornet Ruggeboviken 26.4 (Annika Hohlfält), 3 kullar 4.8 (Jan Andersson)

3-4 ex (häckning?) Gärdsjön 10.5 (Claes-Göran Ahlgren)

Ca 150 ex Ruggeboviken 18.9 (Roy Kindahl, Anders Jonsson)

Ca 110 ex Ruggeboviken 28.9 (Jan Andersson)

Ca 120 ex Fästeredssund 26.10 (Jan Andersson)

 

Trana   H,V, större antal

1 häckning (ruvning 26.5) viltvatten Boarp (Bernt Bonander)

1 häckning (1 unge 19.5) Gärdsjön (Fredrik Andersson, Göran Karlsson, Bo Ekstrand)

1 häckning Fänneslundasjön (Göran Karlsson)

1 häckning Viesjön (Börje Ignell)

1 häckning (1 unge) Högagärde (Jan Andersson, Curt Andersson)

2-3 par (häckning ej konstaterad) Sörsjön (Börje Siljehov, Jan Andersson m fl)

Ca 2.220 ex mot S Ruggeboviken + 210 ex Ulricehamn 6.10 (Jan Andersson) - ca 700 ex vid Långegrund (Claes-Göran Ahlgren, Lars Andersson, Per Camling) och 500 ex vid Gällstad (Jan Krantz) bör ha varit samma fåglar som passerade Ruggeboviken på bred front.

Bästa trandagen någonsin, såvitt känt. Minimum 2.430 ex passerade den 6 oktober.

 

Strandskata   A

1 häckning (2 ungar) Rånnavägssjön (Bernt Bonander)

1 par (ingen häckning konstaterad) Marbäck 31.3 - 29.6 (UFG)

1-2 ex Prången med omgivningar  3.4 - 21.5 (Jan Andersson, Peter Wredin)

2 ex Mogden 4.4 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex Sämsjön, Vegby 19.4 (Jan Andersson)

2 ex, spelande, norra Tolken 21.4 (Fredrik Andersson)

2 ex Mellvik, Varnum 6.5 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex Mellvik, Varnum 8.5 (Claes-Göran Ahlgren)

1 par Mogden 9.5 (+ obs tidigare under våren) (Rolf Andersson)

3 ex Marbäck 12.5 (Bernt Bonander)

1 ex Vinsarpssjön 25.5 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

1 ex Tolken 26.5 o. 9.6 (Fredrik Andersson)

1 ex Mellvik, Varnum 26.6 (Claes-Göran Ahlgren)

 

Mindre strandpipare   A

1 ex Marbäck 29.4 (Bernt Bonander)

1 ex Trehörningen 9.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 ex Sandvik, Vinsarpssjön 26.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

2 ad + 1 juv, rastande, stationsområdet, Ulricehamn 6.7 (Jan Andersson)

1 ex Trehörningen 11.8 (Anders Karlsson)

 

Större strandpipare   A

5 ex Långegrund 22.9 (Alf Olofsson, Carl-Olof Levinsson, Bernt Bonander, Gunnar Svensson, Anders Svensson, Anton Arnesson, Lasse Arnesson, Sune Broman)

3 ex Långegrund 26.9 (Bernt Bonander)

1 ad Långegrund 28-30.9 (Jan Andersson, Hasse Olausson, Leif Henriksson, Bernt Ringström, Claes-Göran Ahlgren, Bernt Bonander)

1 ex Långegrund 2-5.10 (Bernt Bonander, Claes-Göran Ahlgren, Ingemar Larsson, Jan Larsson, Peter Wredin, Friedrich Lieber, Jan Andersson, Anders Norén, Torbjörn Skoog)

2 ex Ruggeboviken 5.10 (Tobias Olsson, Maria Jungerby)

1 ad + 1 juv Långegrund 6-7.10 (Claes-Göran Ahlgren, Lars Andersson, Per Camling, Bernt Bonander, Gunnar Svensson, Börje Kollmats)

 

Ljungpipare   H, V, större antal               

1 ex hörd Marbäck 9.2 (Jan Andersson)

2 ex Marbäck 10.2 (Ingemar Larsson)

Max 150 ex Marbäck under våren (22 o. 26.3) - 74 ex 17.3, 70 ex 19.3, 140 ex 23.3, 80 ex 25.3, 70 ex 9.4, 80 ex 18.4 (UFG)

Vinterobsarna 9-10.2 får betraktas som nyanlända vårflyttare.

 

Kustpipare   A

5 juv Långegrund 28-30.9 (Jan Andersson, Claes-Göran Ahlgren, Hasse Olausson, Leif Henriksson, Bernt Ringström)

12 ex Långegrund 2.10 (Claes-Göran Ahlgren)

7 juv Långegrund 3.10 (Ingemar Larsson, Jan Larsson, Jonas Andén, Bernt Bonander)

11 ex Långegrund 5.10 (Peter Wredin, Friedrich Lieber, Jan Andersson)

7 ex Ruggeboviken 5.10 (Tobias Olsson, Maria Jungerby)

9 ex Långegrund 6.10 (Claes-Göran Ahlgren, Lars Andersson, Per Camling)

8 ex Långegrund 7.10 (Bernt Bonander, Gunnar Svensson, Börje Kollmats)

9 ex 9-13.10 (Bengt Samuelsson, Olle Swalin, Ingemar Amberndtsson, Bernt Ringström, Jan Larsson, Bernt Bonander)

6 ex Långegrund 22.10 (Bernt Bonander)

Ett bra år tack vare gynnsamt låg vattennivå. En viss omsättning av kustpiparna vid Långegrund torde ha skett, dock kan antalet ibland kanske inkludera några ljungpipare som emellanåt rastade tillsammans med kustpiparna. Ej sedd sedan 1996!

 

Tofsvipa   V

2 ex norr Trädet 2.2 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex Sverkestorpssjön 9.2 (Jan Larsson, Ingemar Larsson)

Troligen tidiga (tillfälliga) vårflyttare.

 

Småsnäppa   A

2 ex Långegrund 19.9 (Jörgen Larsson, Jan Larsson)

1 ex Långegrund 22.9 (Alf Olofsson, Carl-Olof Levinsson, Bernt Bonander, Gunnar Svensson, Anders Svensson, Anton Arnesson, Lasse Arnesson, Sune Broman)

 

Skärsnäppa   A

1 ex Långegrund 2.10 (Claes-Göran Ahlgren) samt sannolikt denna fågel även 30.9 (Bernt Bonander)

Ny art för Ulricehamns kommun!

 

Kärrsnäppa   A

1 ad Marbäck 7.7 (Henrik Gustafsson)

1 ex mot SO Långegrund 8.9 (Sune Broman, Ingrid Sundquist)

5 ex Långegrund 11.9 (Ingemar Larsson)

Obs Långegrund 13.9 (Claes Wikström)

6 ex Långegrund 19.9 (Jörgen Larsson, Jan Larsson)

1 juv Gärdsjön 22.9 (Bo Ekstrand)

3 ex Långegrund 26.9 (Bernt Bonander)

2 juv Långegrund 28.9 (Jan Andersson)

5 ex Långegrund 29-30.9 (Claes-Göran Ahlgren, Hasse Olausson, Leif Henriksson, Bernt Ringström, Bernt Bonander, Jan Andersson)

100-110 ex Långegrund 2-3.10 (Bernt Bonander, Claes-Göran Ahlgren, Ingemar Larsson, Jan Larsson, Jonas Andén)

Ca 40 ex Långegrund 5.10 (Anders Norén, Torbjörn Skoog)

9 + ca 45 ex mot S Ruggeboviken 5.10 (Jan Andersson)

14 ex Långegrund 6.10 (Claes-Göran Ahlgren, Lars Andersson, Per Camling)

8 ex Långegrund 7-10.10 (Bernt Bonander, Gunnar Svensson, Ingemar Amberndtsson, Jan Larsson, Börje Kollmats)

5 ex Långegrund 12.10 (Bernt Ringström, Jan Larsson)

3 ex Långegrund 13.10 (Claes-Göran Ahlgren, Leif Henriksson)

2 ex Långegrund 20.10 (40 cm nysnö!) (Jan Andersson)

2 ex Långegrund 24.10 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex Långegrund 26-29.10 (Bernt Ringström, Tobias Olsson, Maria Jungerby, Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

Ett bra kärrsnäppeår med tangering av tidigare hösta siffra.

 

Brushane   A

5 ad hanar Marbäck 27.6 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

2 hanar Marbäck 27.6 (kan vara andra än ovanstående) (Henrik Gustafsson)

1 hane Marbäck 28.6 (Henrik Gustafsson)

2 ex Långegrund 11.9 (Ingemar Larsson)

Obs Långegrund 13 .9 (Claes Wikström)

3 ex Långegrund 19.9 (Jörgen Larsson, Jan Larsson)

1 juv hona Långegrund 24-27.10 (Claes-Göran Ahlgren, Jan Andersson, Ingemar Larsson, Jan Larsson)

 

Dvärgbeckasin   A

1 ex Långegrund 13.9 (Claes Wikström)

1 ex Långegrund 25.9 (Leif Henriksson, Hasse Olausson)

1 ex Långegrund 3.10 (Bernt Bonander)

 

Småspov   A

3 ex Marbäck 20.5 (Filip Beckman)

1 ex mot S (tillsammans med storspovar och en gluttsnäppa) Vinsarpsbron 6.7 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

 

Storspov   H, större antal

17 ex mot N Marbäck 18.4 (Jan Andersson)

12 ex rast. (varav en ringmärkt) Marbäck 19.4 (Jan Andersson)

1 spelande Komosse 9.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

2 ex Vinsarpsbron 22.6 (Ingemar Larsson)

40 ex mot S Ruggeboviken 24.6 (Anders Norén, Bertil Lindvert)

1 ad + 2 juv norr Trädet 16.7 (Ingemar Larsson)

 

Svartsnäppa   A

1 ex Långegrund 2-3.10 (Claes-Göran Ahlgren, Bernt Bonander)

 

Gluttsnäppa   A

1 ex Marbäck 1.5 (Jan Andersson)

1 ex Marbäck 4.5 (Jan Andersson)

1 ex Sandvik, Vinsarpssjön 17.5 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 ex mot S Vinsarpsbron 6.7 (Birgitta Brissman, Jan Andersson)

2 ad Marbäck 7.7 (Henrik Gustafsson, Jan Andersson)

1 ex Gärdsjön 22.7 (Bo Ekstrand)

1 ex Långegrund 8.9 (Sune Broman, Ingrid Sundquist)

1 ex Långegrund 11.9 (Ingemar Larsson)

1 ex Ruggeboviken 15.9 (Claes Wikström)

 

Grönbena   H

5 spelande Komosse 9.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

 

Dvärgmås   A

1 2K Marbäck 27.6 (Henrik Gustafsson)

 

Skrattmås   H

630 ex Sörsjön 21.4  - kanske 200 häckande par? (Jan Andersson)

Ca 100 ex, 30-40 häckande par, Trehörningen (Göran Karlsson)

Riksinventeringsart 2002. För första gången är häckning konstaterad i Trehörningen, men förmodligen har häckning förekommit under några år. Antalet par i Sörsjön verkar ha varit färre än under tidigare år.

 

Havstrut   A

1 ex Marbäck 16.2 (Jan Larsson)

1 ad mot N Ruggeboviken 17.2 (Jan Andersson)

9 ex Prången 18.2 (Lars-Göran Lillvik)

3-4 ex Prången 19.2 (Lars-Göran Lillvik)

2 ad Prången 23.2 (Jan Andersson)

3 ex Prången 3.3 (Jan Andersson)

3 ad Prången 6.3 (Ingemar Larsson) 

1 ex Prången 12.3 (Jan Andersson)

1 ex Prången 15.3 (Jan Andersson)

4 ex Ruggeboviken 17.3 (Bernt Ringström)

8 ex Prången 17.3 (Jan Andersson)

1 ex tunneln 22.3 (Jan Andersson)

3 ad Marbäck 23.3 (Jan Andersson)

1 ex Marbäck 24.3 (Jan Andersson)

2 ex Bystadsjön 29.3 (Curt Andersson)

4 ad Prången 30.3 (Ingemar Larsson)

1 ex Marbäck 1.4 (Jan Andersson)

2 ad Marbäck 3.4 (Jan Andersson)

4 ad Prången 13.4 (Jan Andersson)

1 ex mot Ö Duvered 14.4 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 subad Prången 19.4 (Jan Andersson)

1 ad kanotklubben, Åsunden 19.4 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

2 ex mot NO Marbäck 19.4 (Jan Andersson)

2 ex Marbäck 27.4 (Jan Andersson)

3 ex Prången 28.4 (Jan Andersson, Lars-Göran Lillvik)

1 ad Tolken 26.5 (Fredrik Andersson)

5 ex Ruggeboviken 24.6 (Anders Norén, Bertil Lindvert)

Ca 20 ex Marbäck 27.6 (Ingemar Larsson, Jan Larsson, Henrik Gustafsson)

6 ex Marbäck 30.6 (Henrik Gustafsson)

1 ad mot SV Villastaden 2.7 (Jan Andersson)

3 ad Prången 3.7 (Jan Andersson)

4 ex Marbäck 4.7 (Henrik Gustafsson)

4 ex Marbäck 7.7 (Henrik Gustafsson)

2 ex Ruggeboviken 17.7 (Anders Karlsson)

1 ad Prången 13.12 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

Ökningen av antalet havstrutsobservationer fortsätter.

 

Fisktärna   H

Liten koloni i Tolken 9.6 (Fredrik Andersson)

Troligen häckade några par i fisk- och skrattmåskolonin i Trehörningen (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 par (häckning? - ett par under häckningstid senare år) Vinsarpssjön 1.6 (Ingemar Larsson)

 

Skogsduva   A

1 ex Marbäck 2.2 (Ingemar Larsson)

1 ex Marbäck 10.3 (Ingemar Larsson)

2 ex mot N Komosse 10.3 (Jan Andersson)

2 ex Hällunda mosse, Böne 15.3 (Ingvar Claesson)

4 ex str. Gärdsjön 13.9 (Bo Ekstrand)

1 ex mot S Ruggeboviken 6.10 (Jan Andersson)

 

Ringduva   V, större antal

14 ex Marbäck 3.2 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

5 ex Ruggeboviken 3.2 (Jan Andersson)

8 ex Yttre Åsunden 3.2 (Jan Andersson)

Ca 1200 mot S Ruggeboviken 6.10 (Jan Andersson)

Troligen utgör de tre "vinterobsarna" den 3 februari tidiga vårflyttare.

 

Turkduva   A

2 ex Vist 28.7 o. 31.8 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson, Jan Larsson, Jörgen Larsson)

1 ex Vist 13.8 (Göran Karlsson)

2 ex Vist 17.8 (Curt Andersson)

2 ex åmynningen 28 o. 30.8 (Jörgen Larsson, Vaileth Krantz)

1 ex Vistbron 31.8 (Jan Andersson)

1 ex åmynningen, Ulricehamn 1.9 (Jan Andersson)

1 ex Vist-åmynningen 11.9 (Peter Wredin)

1 ex Vist 20.9 (Jörgen Larsson, Vaileth Krantz)

3 ex Vist 4.10 (Peter Wredin)

7 ex Vist 16.10 (Jörgen Larsson)

2 ex åmynningen, Ulricehamn 1.12 (Jan Andersson)

1 ex Brinks Trä, Ulricehamn 23.12 (Anders Wigren)

Med all sannolikhet är det samma duvor som rör sig mellan Vist och åmynningen i staden.

Enligt Josef Björkqvist (granne med duvorna) hördes turkduvorna spela även 2001. J.B. såg  som mest 4 ex -02 och har t.o.m. motat ut dem ur ladugården! (gm Peter Wredin, Jan Andersson). Etablering på gång?

 

Berguv   A

1 hoande Vist 26.1 (Birgitta Brissman)

1 par hörd/sedd Vist 7.2 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

1 hoande Vist 21.2 (Claes-Göran Ahlgren)

1 hoande Brukshundsklubben, Pinebo 30.3 (Niklas Svensson, Anders Wigren)  

1 par, varnande, häckning sannolik, norr Ulricehamn 3.5 (Gösta Ekman, Ingvar Claesson, Birgitta Brissman, Jan Andersson)

1 ex hörd hoa från Alhammar, Åsunden 3.5 (Birgitta Brissman)

1 ex satt på en sten i Ruggeboviken 22.9 (Sune Broman, Lasse Arnesson, Anton Arnesson)

 

Sparvuggla   A

1 ex Skoghem, Ulricehamn 3-4.1 (Inger o. Sven Frändås)

1 ex Ekelund, Blidsberg 20.1 (Sven Isaksson gm Ingemar Larsson)

1 ex strax söder Ramnö, Åsunden slutet av januari (Annika Hohlfält)

1 ex Snipemossen, Villastaden 19.2 (Lars-Göran Lillvik)

1 ex Mellvik, Varnum 1.3 (Claes-Göran Ahlgren)

1 sp. Boared 17.3 m fl tillfällen (Gösta Ekman)

1 sp. väster Boared 17.3 m fl tillfällen (Gösta Ekman)

1 sp. öster Fagrared 17.3 m fl tillfällen (Gösta Ekman)

1 ex Mellvik, Varnum 26.3 (Claes-Göran Ahlgren)

1 sp. mossen Köttkullavägen X Getaryggen 30.3 (Niklas Svensson, Anders Wigren)

5 sp. Getaryggen 30.3 (morron) (Anders Wigren, Niklas Svensson)

6 ex (4 hanar + 2 honor) hörda/sedda Getaryggen 30.3 (kväll) (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 sp. väster Kinnared 31.3 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

2 ex Getaryggen 8.4 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

4 sp./3 sedda Getaryggen 11.4 (UFG)

1 sp. Skogsbo, S. Ving 14.6 (Göran Karlsson)

1-2 ex hörda Hållestorp, Blidsberg 17 o. 24.8, 8 o. 29.9 och 2.11 (Fredrik Andersson)

1 ex 1 km öster Humla 7.9 (Fredrik Andersson)

1 ex Fällestorp. Blidsberg 10.11 (Sven Isacsson gm Ingemar Larsson)

1 ex (slog en mes) Ruggeboviken 15.11 (Göran Karlsson)

1 ex Hjälmån, Köttkulla 28.12 (Jan Andersson)

Det bästa sparvuggleåret hittills under perioden.

 

Hornuggla   H,V

1 ex hittad död Dalum 4.3 (Bo Hansson)

1 kull (>2 ungar) Åfärd (Sune Broman, Jan Andersson, Birgitta Brissman, Lars-Göran Lillvik, Göran Karlsson)

1 kull norr Böne kyrka (Jan Andersson, Lars-Göran Lillvik, Birgitta Brissman, Ingemar Larsson, Jan Larsson)

1 kull norr Gärdsjön (Göran Karlsson, Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 kull Agnsjön, Härna (Claes-Göran Ahlgren, Per-Anders Ahlgren)

1 kull söder Hällstad (Göran Karlsson)

Fyndet den 4 mars kan vara en övervintrare.

 

Pärluggla   A

1 sp. Hult, Härna 11.3 (Göran Johansson, Claes-Göran Ahlgren)

1 sp. Getaryggen, nära Grönahögsvägen 18.3 (Peter Wredin)

Hörd under våren Hästhagen, Gullered (Allan o. Elin Jakobsson gm Jan Andersson)

1 sp. Visnaholmen, Grönahög 7.4 - 3.5 (Tomas GH Johansson)

Är pärlugglan så fåtalig?

 

Kungsfiskare   A

1 ex Pineboåns mynning, Marbäck 3.4 (Henrik Gustafsson)

1 ex Ätran, Nilsagården, Timmele-Ulricehamn 16.8 (gm Jan Larsson)

1 ex Plate såg 20.8 (gm Peter Wredin)

 

Göktyta   A

1 ex Vist kyrka 30.4 (Ingemar Larsson)

1 ex Svenstorp, Blidsberg-Dalum 7 o. 13.5 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 sj. Sjögunnarsbo 12.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 sj. Mogden 14.5 (Göran Karlsson)

1 ex Marbäck 17.8 (Jan Andersson)

1 ex Blidsberg 17.8 (Ingemar Larsson)

 

Spillkråka   H

Flera häckningar Humla-Blidsberg (Fredrik Andersson)

 

Mindre hackspett   A

2 ex (även trummande) Marbäck 17.3 - 2.5 (Ingemar Larsson, Jan Larsson, Henrik Gustafsson, Tobias Olsson, Maria Jungerby, Jan Andersson)

1 hane Sjöbo vik, Vegby 25.3 (Annika Hohlfält)

1 hane trummande Mellvik, Varnum 5.4 (Claes-Göran Ahlgren)

1 hörd Gärdsjön 17.4 (Göran Karlsson)

1 hörd Mellvik, Varnum 25.4 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex Hulu 16.5 (Jan Andersson, Sune Broman, Börje Ignell)

1 ex Blidsberg 5-6.9 o. 10-11.9 (Ingemar Larsson)

1 hörd i lämplig häckbiotop NO Knapagården, Älmestad 10.9 (Peter Wredin)

1 hane Långegrund 21.12 (Henrik Gustafsson, Niklas Svensson)

1 hona infarten till Ruggeboviken 22.12 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

Ingen häckning konstaterad.

 

Trädlärka   A

1+1 ex mot N Marbäck 10.3 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

 

Backsvala   H

9 bon gamla grustaget, väster om Marbäcks samhälle 29.6 (Henrik Gustafsson)

Koloni norr Vistfallet (Josef Björkqvist)

Förhoppningsvis finns fler aktiva häckningslokaler, vilket får utrönas under riksinventeringen 2003.

 

Rödstrupig piplärka   A

1 ex Marbäck 6.9 (Ingemar Larsson)

1 ex Marbäck 8.9 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

1 ex Marbäck 16.9 (Krister Melkersson)

3 ex Marbäck 17.9 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

 

Gulärla   H

2 par Gärdsjön 9.5 o. 16.6 (Bo Ekstrand)

 

Forsärla   A

1 ex Åfärd 14-15.3, häckning kvarnen, Åfärd (Ingvar Claesson)

2 ex Brogården, Blidsberg 26.3-1.4 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 rastande stadshusets parkering, Ulricehamn 28.3 (Peter Wredin)

1 par Vistfallet 30.3 (Ingemar Larsson)

1 ex Plate såg 1.4 (Gull-Britt Andersson)

1 hona Blidsberg (i trädgården) 5.4 (Ingemar Larsson)

1 par Nitta kvarn 6.4 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

2 ex Prästkvarnen, Boarp 7.4 (Bernt Bonander)

2 ex Möllebo, Gällstad 10.4 (Bernt Bonander)

1 hane Gärsbo kvarn, Tvärred 28.4 (Jan Andersson, Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 ex Marbäck 5.5 (Tobias Olsson, Maria Jungerby)

1 par (häckning) Plate såg 12.5 (Ingemar Larsson)

1 sj. Brunn 13.5 (Peter Wredin)

1 sj. Bredgården, Marbäck 15.5 (Peter Wredin)

1 ad hona Blidsberg 17.5 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 ex varnande Tolkabro 21-22.5 (Peter Wredin)

Obs Vist 22.5 (Peter Wredin)

1 par Kvarnabäcken, Humla 25.5 (Fredrik Andersson)

1 par Drete, Humla 25.5 (Fredrik Andersson)

1 par (häckning) Basta kvarn, Blidsberg 30.5 (Ingemar Larsson)

1 hane Årås kvarn 8.6 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

2 ex Flata kraftstation 2.9 (Peter Wredin)

1 ex Plate såg 2.9 (Peter Wredin)

1 ex söder Blidsberg 17.9 (Peter Wredin)

1 ex mot S Ruggeboviken 21.9 (Sven Vikstrand, Erik Vikstrand)

1 ex Flata kraftstation 26.9 (Peter Wredin)

1 ex Vist 26.9 (Peter Wredin)

2 ex Långegrund 2.10 (Bernt Bonander)

1 ex Långegrund 3.10 (Bernt Bonander)

1 ex mot S Långegrund 5.10 (Peter Wredin, Jan Andersson)

 

Strömstare   H, S

1 sj. Humla 17.4 (Peter Wredin)

1 ex Nitta badplats, Viskan (trol. häckplats) 1.5 (Fredrik Hellström)

1 häckning (mattransport 5.5) Gärsbo kvarn, Tvärred (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 häckning Plate såg 12.5 (Ingemar Larsson), ungar hördes trol. 22.5 (Peter Wredin)

2 par (häckning) Basta kvarn, Blidsberg 30.5 (Ingemar Larsson)

 

Rödhake   V

1 ex Annero, Intakan i januari (Folke Nordmark)

1 ex Villastaden 7-9.1 (Jan Andersson)

1 ex Blidsberg 18.1 - 10.3 (Ingemar Larsson)

1 ex Ulricehamn centrum 12.2 (Peter Wredin)

1 ex Villastaden 5.12 (Jan Andersson)

 

Näktergal   A

1 sj. Gärdsjön 25.5 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 sj. Viskan, Slottet, Hökerum 2 o. 7.6 (Claes-Göran Ahlgren, Per-Anders Ahlgren)

1 ex sedd Talludden, Dalum 11.7 (Börje Ignell)

 

Blåhake   A

1 1K Långegrund 18.9 (Bernt Bonander, Börje Kollmats, Lars Andersson, Leif Henriksson)

Ett fynd är i stil med fyndbilden under perioden.

 

Rödstjärt   A

1 ex Dalum 6.5 (Ingvar Claesson)

3 hona/juv norr bergtäkten, Marbäck 25.8 (Jan Andersson)

 

Ringtrast   A

1 ex Formservice, Tolkabro 21.4 (Kenneth Agerskov)

1 ex Sjöryd, Nordsjön 24.4 (Lena Resmark) 

 

Dubbeltrast   V, större antal

55 ex rastande Alarp, Timmele 27.10 (Håkan Persson)

 

Gräshoppssångare   A

1 sj. Skoghem, Ulricehamn 21.5 (Inger Frändås, Sven Frändås)

1 sj. Vinsarpsbron 1.6 (Ingemar Larsson, Michael Eriksson, Marie Rönnbäck)

1 sj. Viskan, Slottet, Hökerum 2 o. 7.6 (Claes-Göran Ahlgren, Per-Anders Ahlgren)

2 sj. Fänneslundasjön 8.6 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 sj. Intakan 12.6 (Göran Karlsson)

 

Flodsångare   A

1 sj. Kråkebo, Brunn 4.6 (Sune Broman, Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 sj. norr Böne kyrka 4-20.6 (Ingvar Claesson, Göran Karlsson, Lars-Göran Lillvik, Jan Andersson)

 

Sävsångare   A

1-4 sj. Gärdsjön 2.5 - 22.7 (Bo Ekstrand, Fredrik Andersson, Jan Andersson, Birgitta Brissman, Niklas Tellbe)

1 sj. Blidsberg 11.5 (Ingemar Larsson)

1 sj. Skoghem, Ulricehamn 12-13.5 (Ingvar Claesson, Sven Frändås, Inger Frändås)

1-3 sj. Humla mader 23.5 - 8.6 (Fredrik Andersson, Ingemar Larsson, Jan Larsson, Birgitta Brissman, Jan Andersson)

1-4 sj. Örsjö, Härna 25.5 - 14.6 (Jan Andersson, Birgitta Brissman, Niklas Tellbe, Daniel Simring)

1 sj. Toren, Varnum 25.5 - 14.6 (Jan Andersson, Birgitta Brissman, Daniel Simring)

1 sj. Vinsarpsbron 4.6 (Sune Broman, Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 sj. söder Trädet 7.6 (Fredrik Andersson)

1 sj. Viskan öster Varnum kyrka 7.6 (Niklas Tellbe)

3-4 sj. norra delen av kommunen 8-9.6 (Fredrik Andersson, Hans Sandberg)

1 sj. Åfärd 9.6 (Ingvar Claesson)

 

Kärrsångare   A

1 sj. Viskan, Ågården, Varnum 25.5 o. 1-2.6 (Claes-Göran Ahlgren)

1 sj. Vinsarpsbron 30.5 (Ingvar Claesson)

1 sj. Gerle, Härna 3.6 (Göran Karlsson)

1 sj. Böne mader 4.6 (Ingvar Claesson)

1 sj. Gärdsjön 5.6 (Bo Ekstrand)

1 sj. Svenstorp, Blidsberg-Dalum 7.6 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 sj. Örsjö, Nitta 7.6 (Niklas Tellbe)

1 sj. Timmele, infarten mot Annestorp 12.6 (Anders Wigren, Niklas Svensson)

1 sj. Ätran, Lundby, Trädet 18.6 (Göran Karlsson)

1 sj. Vinsarpsbron 6.7 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 sj. Gärdsjön 13.7 (Bo Ekstrand)

 

Gransångare   A

1 sj. Mellvik, Varnum 20.4 (Claes-Göran Ahlgren)

1 sj. Blidsberg 20.4 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 sj. Marbäck 27.4 (Jan Andersson)

1 sj. Blidsberg 13.5 (Ingemar Larsson)

1 sj. Blidsberg 7.7 (Ingemar Larsson)

 

Stjärtmes   H

2 ex av kontinental ras, sannolikt  europaeus, tillsammans med ca 15 vanliga stjärtmesar, Långegrund 21.12 (Henrik Gustafsson, Niklas Svensson)

Ny ras för Ulricehamns kommun!

 

Törnskata   H

1-2 hanar Vinsarpsbron 23.5-1.6 (Ingemar Larsson)

1 hane (varnande) Hållestorp, Blidsberg 25.5 (Fredrik Andersson)

1 par viltvatten, Boarp 26.5 (Bernt Bonander)

1 hane Blidsberg 28.5 (Ingemar Larsson)

1 hane Kroken-Timmele 27.6 (Ingemar Larsson)

1 juv Blidsberg 17.7 (Ingemar Larsson)

1 par banvallen Blidsberg-Trädet 19.7 o. 1.8 (Ingemar Larsson)

1 ex Gärdsjön 22.7 (Bo Ekstrand)

1 ex öster Gärdsjön 23.7 (Peter Wredin)

1 hane Timmele 28.7 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

3 ex på hygge NO Tolkabro 30.7 (Peter Wredin)

2 hanar banvallen Blidsberg-Trädet (trolig häckplats) 1.8 och 1 hane 5.8 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson, Jan Larsson)

1 par + 3 juv banvallen Blidsberg-Trädet 10.8 (Ingemar Larsson)

5 ex Gullered 11.8 (Anders Karlsson)

1 ad + 1 juv Redslarp, Rånnaväg 16.8 (Bernt Bonander)

1 honteckn. Vinsarp 18.8 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 juv Väddåkra, Humla 24.8 (Fredrik Andersson)

I detta obsmaterial döljer sig troligen flera flyttande fåglar, fr a augustifynden.

 

Varfågel   A

1 ex Pinebodalen, Marbäck 5.1 (Jan Andersson)

1 ex Kycklingkullen, Dalum 6.1 (Jan Andersson, Anders Norén)

1 ex Gärdsjön 6.1 - 5.4 (Bo Ekstrand)

1 ex Redslarp, Gällstad 31.1 o. 4.2 (Bernt Bonander)

1 ex Marbäck 3.2 (Jan Andersson)

1 ex norr Timmele 16.2 (Krister Melkersson)

1 ex Komosse 3.3 (Bob Lind)

1 ex Åfärd 13.3 (Ingvar Claesson)

1 ex Böne-Knätte 13.3 (Börje Ignell)

1 ex Lillesjön, Trädet 15.3 (Ingemar Larsson)

1 ex Timmele 31.3 (Jan Andersson)

1 ex Boaredsmossen 22.9 (Gösta Ekman)

1 ex Gärdsjön 24 o. 29.9  (Bo Ekstrand)

1 ex Långegrund 26.9 (Bernt Bonander)

1 ex Ruggeboviken 29.10 (Ingemar Amberndtsson, Gunnar Svensson, Bernt Bonander)

1 ex Långegrund 29.10 (Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 ex Gärdsjön 23.11 (Bo Ekstrand)

1 ex Marbäck 26.12 (Jan Andersson)

1 ex Gärdsjön 31.12 (Bo Ekstrand)

 

Råka   A

1-2 2K Marbäck 1-12.2 (Jan Andersson, Ingemar Larsson, Jan Larsson, Jörgen Larsson)

2 ex Marbäck 16.2 (Krister Melkersson)

2 ex mot N Marbäck 17.2 (Jan Andersson, Lars-Göran Lillvik)

1 ad Vist festgård 18.2 (Jörgen Larsson)

2 ex Ubbarps trädgård, Vist 28.2 - 11.3 (Ingemar Larsson)

2 ex Marbäck 5.3 (Bernt Bonander, Gunnar Svensson)

2 ex Marbäck 8.3 (Jan Andersson)

2 ex mot N Marbäck 15.3 (Jan Andersson)

1 ex Marbäck 17.3 (Tobias Olsson, Maria Jungerby)

1 ad mot N Gärdsjön 6.4 (Jan Andersson, Birgitta Brissman)

1 ex Varnums kyrka 2.5 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex överflyg. Fredriksberg, Ulricehamn 12.6 (Anders Wigren)

4 ex mot S Ruggeboviken 5.10 (Jan Andersson)

1 ex Knapagården, Rånnaväg 10.10 (Bernt Bonander)

 

Pilfink   större antal

Ca 250 ex potatisåkern, Marbäck 3.8 (Jan Andersson)

Har så här många pilfinkar setts samtidigt i kommunen någon gång förut?

 

Bofink   V

20-30 ex Varnum 1.1 (Claes-Göran Ahlgren)

1-8 ex Blidsberg hela januari (Ingemar Larsson)

7 hanar Annero, Intakan i januari (Folke Nordmark)

>10 ex Lena Boängen, Timmele 6.1 (Jan Andersson, Anders Norén)

1 hane + 1 hona Madtorp, Hökerum 12.1 (Bo Ekstrand)

1 hona Fredriksberg, Ulricehamn 19.1 (Jan Andersson)

>15 ex Fredriksberg, Ulricehamn 20.1 (Jan Andersson)

1 hane + 1 hona Hökerum 3.12 (Göran Karlsson)

1 hane Köttkulla 28.12 (Jan Andersson)

Vinterfynd dec-jan. En mild senhöst medförde många kvarstannare. >40 ex Fredriksberg, Ulricehamn 9.2 utgör sannolikt tidiga vårflyttare.

 

Bergfink   H, S

1 ex Ingared-Kölingared 17.8 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

Troligen en tidig flyttare från sydliga populationer, om ej en översomrare. Talrik övervintrare.

 

Steglits   A

1 ex Annero, Intakan i januari (Folke Nordmark)

4 ex Blidsberg 9.1 (Ingemar Larsson)

3 ex Blidsberg 11.1 (Ingemar Larsson)

Ca 10 ex Mellvik, Varnum 15.1 (Claes-Göran Ahlgren)

1 ex Blidsberg 28.2 (Ingemar Larsson)

2 ex Blidsberg 30.3 (Ingemar Larsson)

1 ex Gärdsjön 31.3 (Ingemar Larsson)

2 ex Gärdsjön 17.4 (Göran Karlsson)

1 ex Vist 26.9 (Peter Wredin)

2-3 ex mot S Långegrund 2.10 (Claes-Göran Ahlgren)

 

Vinterhämpling   A

6 ex Fänneslunda 2.4 (Claes-Göran Ahlgren m fl)

1 ex Marbäck 6.4 (Niklas Svensson)

3 ex Långegrund 26.10 (Jan Andersson)

 

Brunsiska   A

2 ex Blidsberg 11.1 (Ingemar Larsson)

2-3 ex (tillsammans med gråsiskor) Väddåkra, Humla 2.11 (Fredrik Andersson)

 

Snösiska   A

1 ex på fågelbord Rånnaväg 3.1 (Bernt Bonander)

1 ex på fågelbord Rånnaväg 19.2 (Bernt Bonander)

Nio observationer av sammanlagt 14 ex under perioden, senast -99.

 

Bändelkorsnäbb   A

1 hane Nöre, Dalum 27.10 (Börje Ignell, Birgitta Ignell)

Två äldre observationer kända från kommunen: 1 ex skjuten 19 .12, trol 1914 el 1915, i trakten av Ulricehamn och finns på Riksmuseum (Fauna & Flora 10 (1915): 285) samt 1 ex mot E  Mellvik, Varnum 7.11.95 (Claes-Göran Ahlgren).

 

Större korsnäbb   A

3-4 ex Hållestorp, Blidsberg 24.8 (Fredrik Andersson)

Vi får gå tillbaka till 1987 för att hitta någon rapport om arten! En del kan nog dölja sig bland de obestämda korsnäbbar som oftast ses.

 

Rosenfink   A

1 sj. Blidsberg-Dalum 21.5 (Ingemar Larsson)

1 sj. Åfärd 23.5 (Ingvar Claesson)

1 sj. Mellvik, Varnum 25.5 - 4.7 (Claes-Göran Ahlgren)

1 sj. Blidsberg-Dalum 26.5 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 sj. Blidsberg 30-31.5 (Ingemar Larsson)

1 sj. hela försommaren Talludden, Dalum (Börje Ignell)

1 sj. Vinsarpsbron 1.6 (Ingemar Larsson, Michael Eriksson, Marie Rönnbäck)

1 sj. Böne mader 4.6 (Ingvar Claesson)

1 sj. Dalum 5.6 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 sj. Blidsberg 7.6 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

3 ex (trol. revirhävdande) Åfärd 8.6 (hörd några dagar) (Ingvar Claesson)

1 sj. Gärdsjön 12.6 (Jan-Åke Hansson)

4 sj. Dalum-Blidsberg 9.7 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

1 sj. Blidsberg 18.6 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

 

Stenknäck   H

Flertal observationer i Ulricehamn, Romsås, Nitta och Varnum  under vår-sommar, men uppenbarligen ingen som kan knytas till häckning.

 

Lappsparv   A

1 hane Marbäck 18.4 (Jan Andersson)

2 ex Marbäck 18.4 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

2 ex Marbäck 23.9 (Krister Melkersson)

 

Snösparv   A

12 ex Marbäck 17.3 (Jan Andersson)

2 ex Marbäck 19.3 (Ingemar Larsson, Jan Larsson)

12 ex Ruggeboviken 26.10 (Jan Andersson)

10 ex Långegrund 27.10 (Tobias Olsson. Maria Jungerby)

20 ex Långegrund 28.10 (Börje Kollmats, Leif Henriksson)

6-7 ex Långegrund 29.10 (Jörgen Larsson, Vaileth Krantz)

9 ex Långegrund 30.10 (Jörgen Larsson, Vaileth Krantz, Andreas Abrahamsson)

Obs Långegrund 31.10 (Bengt Samuelsson, Olle Swalin)

7 ex Långegrund 1.11 (Lars Andersson, Claes-Göran Ahlgren)

9 ex Långegrund 2.11 (Göran Karlsson)

Ca 15 ex Långegrund 3.11 (Jan Larsson)

10 ex Långegrund 4.11 (Ingemar Larsson, Kerstin Larsson)

Många observationer, främst tack vare gynnsamma rastförhållanden på Långegrund (och i Ruggeboviken).

 

Sävsparv   V

1 hona/juv Varnum 1.1 (Claes-Göran Ahlgren)

 

 

 

Äldre tillägg

 

2001

 

Storskarv

23 ex Långegrund 25.9 (Hasse Olausson, Leif Henriksson)

 

Stjärtand

Obs Långegrund 20.9 (Hasse Olausson, Leif Henriksson)

Obs Långegrund 7.10 (Borås Fågelgrupp)

 

Brun kärrhök

1 ex Långegrund 7.10 (Borås Fågelgrupp)

Senaste obsdag under perioden är 28.9 (2 ggr)

 

Fjällvråk

1 ex Långegrund 7.10 (Borås Fågelgrupp)

 

Pilgrimsfalk

1 ex Björnsjön, Komosse 24.4 (Bo Ahnström)

 

Större strandpipare

1 ex Långegrund 18.9 (Bernt Ringström)

 

Spovsnäppa

Obs Långegrund 5.9 (Leif Henriksson m fl)

 

Småsnäppa

1 ex Långegrund 18.9 (Bernt Ringström)

 

Kärrsnäppa

Obs Långegrund 25.9 (Hasse Olausson, Leif Henriksson)

 

Gluttsnäppa

1 ex mot S Prången 30.6 (Jan Mogol, Susanne Johansson)

 

Spillkråka

1 häckning nära Hökerums kyrka (Birgitta Brissman)

 

Gransångare

1 ex Långegrund 25.9 (Hasse Olausson, Leif Henriksson)

 

Vårfåglar 2002

 

På Fågelgruppens hemsida kunde vi fortlöpande rapportera vårfåglarnas ankomst till Ulricehamnsbygden 2002. Listan " Vårens första" uppdaterades dagligen av vår webmaster Ingemar Larsson och man fick en god överblick över hur våren framskred.

 

Målet sattes kanske lite högt när det gäller urvalet av arter (ca 70). Vissa uppträder endast sparsamt i vår kommun och för några av dessa gjordes inga vårobservationer alls. För andra åter var det svårt att bedöma om de var övervintrare eller mycket kortväga flyttare.

 

Redan i början av februari blev det vårkänning, snöfritt och öppna vatten vilket lockade hit de härdigaste. Flertalet av de (alltför) tidiga anländarna fick nog vända åter, då det blev både kyligt, snöstorm medförande 10-15 cm snö och lite nyis i senare delen av februari. Först en vecka in i mars blev det åter vår och en ny framstöt av vårfåglar. Nu för att stanna.

 

Fortsättning följer och efter några år kan vi nog få en god bild över de olika arternas tidsschema. Kanske kan vi även se om det har skett några förändringar sedan 1960-talet, då vi också följde vårfåglarnas ankomst.

 

Smålom

25 mars

Storlom

31 mars

Svarthakedopping

31 mars

Skäggdopping

14 mars

Storskarv

3 feb

Häger

14 feb

Sädgås 

10 feb

Grågås

1 feb

Bläsand

23 mars

Snatterand 

20 april

Kricka 

24 mars

Stjärtand 

 -

Årta 

2 maj

Skedand 

10 maj

Brunand 

25 mars

Vigg

18 feb 

Sjöorre 

19 april

Storskrake

3 feb 

Småskrake

20 april

Salskrake

13 mars

Bivråk 

22 maj

Brun kärrhök 

19 april

Blå kärrhök 

23 mars

Ormvråk

16 feb

Fjällvråk

31 mars

Fiskgjuse 

17 mars

Tornfalk

17 mars

Stenfalk

21 april

Lärkfalk

8 maj

Vattenrall

21 april

Småfläckig sumphöna

20 juni

Kornknarr

20 maj

Rörhöna

 -

Sothöna

13 mars

Trana

9 mars

Strandskata

31 mars

Mindre strandpipare

29 april

Större strandpipare

 -

Ljungpipare

9 feb 

Tofsvipa

2 feb

Mosnäppa

 -

Kärrsnäppa

 -

Brushane

 -

Enkelbeckasin

19 mars

Morkulla

13 mars

Småspov

20 maj

Storspov

29 mars

Drillsnäppa

26 april

Svartsnäppa

 -

Rödbena

 -

Gluttsnäppa

1 maj

Grönbena

27 april

Skogssnäppa

23 mars

Skrattmås

11 mars

Fiskmås

1 feb

Silltrut

 -

 

Havstrut

16 feb

Fisktärna

3 maj

Skogsduva

2 feb

Ringduva

3 feb

Gök

8 maj

Hornuggla

4 mars

Nattskärra

 -

Tornseglare

16 maj

Göktyta

30 april

Trädlärka

10 mars

Sånglärka

3 feb

Backsvala

28 april

Ladusvala

23 april

Hussvala

25 april

Ängspiplärka

15 mars

Trädpiplärka

24 april

Gulärla

27 april

Forsärla

14 mars

Sädesärla

29 mars

Järnsparv

30 mars

Rödhake

10 mars

Näktergal

25 maj

Rödstjärt

6 maj

Stenskvätta

13 april

Buskskvätta

4 maj

Koltrast

13 mars

Ringtrast

21 april

Taltrast

23 mars

Rödvingetrast

20 mars

Dubbeltrast

17 mars

Gräshoppsångare

1 juni 

Flodsångare

4 juni

Sävsångare

2 maj

Rörsångare

5 maj

Kärrsångare

30 maj

Trastsångare

 -

Trädgårdssångare

12 maj

Svarthätta

1 maj

Ärtsångare

6 maj

Törnsångare

4 maj

Härmsångare

11 maj

Lövsångare

23 april

Grönsångare

24 april

Gransångare

20 april

Grå flugsnappare

11 maj

Svartvit flugsnappare

24 april

Törnskata

19 maj 

Råka

1 feb

Stare

9 feb

Bofink

9 feb

Hämpling

31 mars

Rosenfink

21 maj

Sävsparv

10 mars

Lappsparv

18 april

Snösparv

17 mars

 

 

Rapporteringsarter Ulricehamns kommun fr o m 2003

 

Följande rapportmall följer den i föregående fågelrapport och är delvis anpassad efter VgOFs rapportmall. Alla upptagna arter/raser har påträffats i Ulricehamns kommun. En del vanliga arter är dock ej listade. Några i fält identifierbara raser har också inkluderats och står med kursiv stil.  Häger V och kattuggla H har tillkommit sedan föregående fågelrapport.

 

H = häckning och fynd i häckningsbiotop under häckningstid

V = vinterobservation

S = sommarobservation

Där inget särskilt anges rapporteras samtliga observationer.

Rapportera även större antal, förekomst under udda tid och annat som du tycker är av intresse samt naturligtvis  nya arter/raser för kommunen.

 

Arter i fet stil ska rapporteras på en särskild raritetsblankett (tillhandahålles av oss) för vidare befordran till VgOF´s rapportkommitté och ev SOF´s Rk. 

 

Anteckna art, antal, kön, ålder, ev sträckrikting, sång, datum, lokal, medobservatörer och övrigt av intresse. Skriv rapporten kronologiskt och i artföljd, så underlättar du vidare inskrivning och bearbetning av rapporterna! Observationer januari-oktober rapporteras i november och observationer  november-december snarast efter årets slut.

 

Det går också utmärkt att fortlöpande rapportera på vår hemsida eller Svalan (se adresser på inledningssidan)!

 

Sänd din fågelrapport till någon i fågelgruppen nedan:

 

Folke Nordmark   Annero, Intakan, 523 98 Hökerum    tel. 033-27 52 96,

E-post: vings-hule106@swipnet.se

Göran Karlsson   Gerle, Härna, 523 99 Hökerum    tel. 033-27 43 39,

E-post, c/o: Maria.Ferlin@hb.se

Jan Andersson   Anemonvägen 7, 523 33 Ulricehamn    tel. 0321-149 39,

E-post: januhamn@algonet.se

 

Smålom H

Storlom H

Smådopping

Skäggdopping V

Gråhakedopping

Svarthakedopping

Svarthalsad dopping

Stormfågel

Storskarv

Rördrom

Häger H

Svart stork

Vit stork

Knölsvan H

Mindre sångsvan

Sångsvan H

Sädgås

Spetsbergsgås

Bläsgås

Grågås H, V

Stripgås

Snögås

Vitkindad gås

Prutgås

Rostand

Gravand

Mandarinand

Bläsand S, V

Snatterand

Kricka V

Stjärtand

Årta

Skedand

Brunand H, V

Vigg H, V

Bergand

Ejder

Alfågel

Sjöorre

Svärta

Salskrake

Småskrake

Bivråk H

Brun glada

Röd glada

Havsörn

Brun kärrhök

Blå kärrhök

Ängshök

Duvhök H

Ormvråk V

Fjällvråk

Kungsörn

Fiskgjuse H

Tornfalk

Aftonfalk

Stenfalk

Lärkfalk

Jaktfalk

Pilgrimsfalk

Järpe

Orre spelplats

Tjäder spelplats

Rapphöna

Vaktel

Vattenrall

Småfläckig sumphöna

Mindre sumphöna

Kornknarr

Rörhöna

Sothöna H

Trana H, V

Strandskata

Mindre strandpipare

Större strandpipare

Ljungpipare H, V

Kustpipare

Tofsvipa V

Kustsnäppa

Sandlöpare

Småsnäppa

Mosnäppa

Spovsnäppa

Skärsnäppa

Kärrsnäppa

Brushane

Dvärgbeckasin

Enkelbeckasin V

Dubbelbeckasin

Större beckasinsnäppa

Morkulla V

Rödspov

Myrspov

Småspov

Storspov H

Svartsnäppa

Rödbena

Gluttsnäppa

Grönbena H

Roskarl

Smalnäbbad simsnäppa

Labb

Fjällabb
Dvärgmås

Skrattmås H
Ringnäbbad mås

Silltrut

Gråtrut H

Havstrut

Tretåig mås

Skräntärna

Kentsk tärna

Fisktärna H

Silvertärna

Småtärna

Svarttärna

Sillgrissla

Tobisgrissla

Alkekung

Skogsduva

Ringduva V

Turkduva

Turturduva

Tornuggla

Berguv

Fjälluggla

Hökuggla

Sparvuggla

Kattuggla H

Hornuggla H, V

Jorduggla

Pärluggla

Nattskärra

Kungsfiskare

Biätare

Blåkråka

Härfågel

Göktyta

Spillkråka H

Vitryggig hackspett

Mindre hackspett

Tretåig hackspett

Tofslärka

Trädlärka

Sånglärka V

Berglärka

Backsvala H

Ängspiplärka V

Rödstrupig piplärka

Skärpiplärka

Gulärla H

Forsärla

Sädesärla V

Engelsk sädesärla

Sidensvans S

Strömstare H, S

Järnsparv V
Rödhake V

Näktergal

Blåhake

Svart rödstjärt

Rödstjärt

Svarthakad buskskvätta

Ringtrast

Taltrast V

Rödvingetrast V

Dubbeltrast V

Gräshoppssångare

Flodsångare

Sävsångare

Busksångare

Kärrsångare

Trastsångare

Svarthätta V

Lundsångare

Gransångare

Mindre flugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Skäggmes

Stjärtmes H

Kontinental stjärtmes

Sommargylling

Törnskata H

Varfågel

Nötkråka H

Smalnäbbad nötkråka

Råka

Svartkråka

Stare V

Bofink V

Bergfink H, S

Gulhämpling

Steglits

Hämpling V

Vinterhämpling

Gråsiska S

Brunsiska

Snösiska

Bändelkorsnäbb

Större korsnäbb

Rosenfink

Tallbit

Stenknäck H

Lappsparv

Snösparv

Ortolansparv

Sävsparv V

Kornsparv

 

Lista över samtliga anträffade arter (inkl förrymda) samt vissa raser (kursiv stil) i Ulricehamns kommun t o m 2002. Nytillskott 2002 är skärsnäppa och kontinental ras av stjärtmes.

 

Smålom

Storlom

Smådopping

Skäggdopping

Gråhakedopping

Svarthakedopping

Svarthalsad dopping

Stormfågel

Storskarv

Rördrom

Häger

Svart stork

Vit stork

Knölsvan

Mindre sångsvan

Sångsvan

Sädgås

Spetsbergsgås

Bläsgås

Grågås

Stripgås

Snögås

Kanadagås

Vitkindad gås

Prutgås

Rostand

Gravand

Mandarinand

Bläsand

Snatterand

Kricka

Gräsand

Stjärtand

Årta

Skedand

Brunand

Vigg

Bergand

Ejder

Alfågel

Sjöorre

Svärta

Knipa

Salskrake

Småskrake

Storskrake

Bivråk

Brun glada

Röd glada

Havsörn

Brun kärrhök

Blå kärrhök

Ängshök

Duvhök

Sparvhök

Ormvråk

Fjällvråk

Kungsörn

Fiskgjuse

Tornfalk

Steglits

Grönsiska

Hämpling

Vinterhämpling

Gråsiska
Aftonfalk

Stenfalk

Lärkfalk

Jaktfalk

Pilgrimsfalk

Järpe

Orre

Tjäder

Rapphöna

Vaktel

Fasan

Vattenrall

Småfläckig sumphöna

Mindre sumphöna

Kornknarr

Rörhöna

Sothöna

Trana

Strandskata

Mindre strandpipare

Större strandpipare

Ljungpipare

Kustpipare

Tofsvipa

Kustsnäppa

Sandlöpare

Småsnäppa

Mosnäppa

Spovsnäppa

Skärsnäppa

Kärrsnäppa

Myrsnäppa

Brushane

Dvärgbeckasin

Enkelbeckasin

Dubbelbeckasin

Större beckasinsnäppa

Morkulla

Rödspov

Myrspov

Småspov

Storspov

Svartsnäppa

Rödbena

Gluttsnäppa

Skogssnäppa

Grönbena

Drillsnäppa

Roskarl

Smalnäbbad simsnäppa

Labb
Fjällabb

Dvärgmås

Skrattmås

Ringnäbbad mås

Fiskmås

Silltrut

Gråtrut

Havstrut

Tretåig mås

Skräntärna

Brunsiska

Snösiska

Bändelkorsnäbb

Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Kentsk tärna

Fisktärna

Silvertärna

Småtärna

Svarttärna

Sillgrissla

Tobisgrissla

Alkekung

Tamduva

Skogsduva

Ringduva

Turkduva

Turturduva

Gök

Tornuggla

Berguv

Fjälluggla

Hökuggla

Sparvuggla

Kattuggla

Hornuggla

Jorduggla

Pärluggla

Nattskärra

Tornseglare

Kungsfiskare

Biätare

Blåkråka

Härfågel

Göktyta

Gröngöling

Spillkråka

Större hackspett

Vitryggig hackspett

Mindre hackspett

Tretåig hackspett

Tofslärka

Trädlärka

Sånglärka

Berglärka

Backsvala

Ladusvala

Hussvala

Trädpiplärka

Ängspiplärka

Rödstrupig piplärka

Skärpiplärka

Gulärla

Forsärla

Sädesärla

Engelsk sädesärla

Sidensvans

Strömstare

Gärdsmyg

Järnsparv

Rödhake

Näktergal

Blåhake

Svart rödstjärt

Rödstjärt

Rosenfink

Tallbit

Domherre

Stenknäck

Lappsparv

Buskskvätta

Svarthakad buskskvätta

Stenskvätta

Ringtrast

Koltrast

Björktrast

Taltrast

Rödvingetrast

Dubbeltrast

Gräshoppssångare

Flodsångare

Sävsångare

Busksångare

Kärrsångare

Rörsångare

Trastsångare

Härmsångare

Ärtsångare

Törnsångare

Trädgårdssångare

Svarthätta

Lundsångare

Grönsångare

Gransångare

Lövsångare

Kungsfågel

Grå flugsnappare

Mindre flugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Svartvit flugsnappare

Skäggmes

Stjärtmes

Kontinental stjärtmes

Entita

Talltita

Tofsmes

Svartmes

Blåmes

Talgoxe

Nötväcka

Trädkrypare

Sommargylling

Törnskata

Varfågel

Nötskrika

Skata

Nötkråka

Smalnäbbad nötkråka

Kaja

Råka

Kråka

Svartkråka

Korp

Stare

Gråsparv

Pilfink

Bofink

Bergfink

Gulhämpling

Grönfink

Snösparv

Gulsparv

Ortolansparv

Sävsparv

Kornsparv