Böne mader
Bönemaden mot norr
Lokalbeskrivning
Ett sankt och ofta delvis översvämmat område från Åfärd, Böne upp till Vinsarpsbron (i förlängningen upp till Vinsarpssjön - se denna lokal). Bästa besökstid är vår till försommar och fr. a. då området svämmar över kring Ätran.
Vägbeskrivning
Delar av området överblickbara från vägen vid Åfärd, strax söder och norr om Böne samt från vägen Dalum - Kölingared. Vid mycket vatten kan det vara besvärligt att gå i området.
I närheten
Strömstare och forsärla kan ses längs ån genom Åfärd.
 
Till kommunkartan
Arter vid Böne mader och länkar till övriga Ulricehamnslokaler
Regelbundet ses
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Kricka
Gräsand
Ormvråk
Tofsvipa
Enkelbeckasin
Storspov
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Skrattmås
Ängspiplärka
Buskskvätta
Rödvingetrast
Sävsångare
Rörsångare
Sävsparv
Sparsamt ses
Blå kärrhök
Fjällvråk
Tornfalk
Trana
Kattuggla
Hornuggla
Gulärla
Gräshoppsångare
Varfågel
Rapporteringsarter
vid lokalen med
omnejd 2000-2003
Årta
Brun kärrhök

Blå kärrhök
Fjällvråk
Stenfalk
Småspov
Forsärla
Flodsångare
Sävsångare
Kärrsångare
Rosenfink
Övriga fågellokaler
Flatasjön
Gärdsjön
Humlamaderna
Hössna mader
Knätte mader
Komosse
Lillesj.-Sv.sjön
Långegrund
Marbäck
Mogden
Prången
Ruggeboviken
Sämsjön - Södra Säm
Sörsjön
Varnum
Viesjön
Vinsarpssjön
Ömmern

Till startsidan