Flatasjön
Flatasjön
Lokalbeskrivning
En liten istidsformad sjö utan avlopp intill Ätran. I sydväst en mindre "vegetationsö" men för övrigt är sjön djup. Badsjö. En grund och sommartid nästan helt igenvuxen göl, "flogen", ansluter genom en mindre kanal på sjöns östra sida. Bästa besökstid vår - försommar.
 
Mest uppmärksammad som häckningsplats för några par av svarthakedopping (häckar sedan 1980, både i sjön och gölen). En mängd flyttande arter kan ses här mitt i Ätradalens flyttstråk.
Vägbeskrivning
Strax söder om Dalums samhälle går en avtagsväg från v46 skyltad "Nöre". Ca 100 m efter passagen av Ätran går en mindre väg t.v. till badplatsen. Det går också att nå sjön (fr.a. den intilliggande gölen) från grusvägen som löper öster om Ätran (Dalum - Timmele).
I närheten
Ätran erbjuder vackra och fågelrika marker både norr om Flatasjön och söderut ända till Plate (häckande forsärla och ibland strömstare). Chans på kungsfiskare.
Se fler bilder från Flatasjön   Till kommunkartan
Arter vid Flatasjön och länkar till övriga Ulricehamnslokaler
Regelbundet ses
Svarthakedopping
Kanadagås
Gräsand
Knipa
Drillsnäppa
Sparsamt ses
Häger
Grågås
Kricka
Storskrake
Rosenfink
Rapporteringsarter
vid lokalen med
omnejd 2000-2003
Svarthakedopping
Salskrake
Brun kärrhök
Vaktel
Vattenrall
Kungsfiskare
Rosenfink
Övriga fågellokaler
Böne mader
Gärdsjön
Humlamaderna
Hössna mader
Knätte mader
Komosse
Lillesj.-Sv.sjön
Långegrund
Marbäck
Mogden
Prången
Ruggeboviken
Sämsjön - Södra Säm
Sörsjön
Varnum
Viesjön
Vinsarpssjön
Ömmern

Till startsidan