Gärdsjön
Gärdsjön
Lokalbeskrivning

Liten, kraftigt igenvuxen sjö i Viskans vattenflöde. Bästa besökstid är mars - juni, men sjön är värd ett besök även under andra årstider. Vintertid finns oftast öppet vatten (då de flesta andra vattendrag är tillfrusna). Under försommarnätter kan det vara idé att lyssna efter
 
nattsångare, även utmed Viskan/f.d. järnvägen mot Hökerum. En del flyttfåglar passerar. Fågeltorn finns, dels ett på norra sidan och dels ett nybyggt (2003) på södra sidan av sjön.
Vägbeskrivning
Det norra fågeltornet nås från vägen mellan Härna och Nitta. Parkera intill busshållplatsen (ej på vägbanan) och fortsätt till fots genom beteshagen till tornet som syns väl från vägen. Södra tornet nås lättast till fots eller per cykel på banvallen från Nitta. Ca 2 km.
I närheten
Mot Nitta ligger Agnsjön och Örsjön, som kan vara värda att avspana efter sjö- och strandfåglar. I Viskan i Nitta samhälle finns god chans att se strömstare och forsärla.
Se fler bilder från Gärdsjön   Till kommunkartan
Arter vid Gärdsjön och länkar till övriga Ulricehamnslokaler
Regelbundet ses
Häger
Sångsvan
Knölsvan
Grågås
Kanadagås
Bläsand
Kricka
Gräsand
Vigg
Knipa
Storskrake
Sothöna
Trana
Tofsvipa
Enkelbeckasin
Morkulla
Skogssnäppa
Skrattmås
Ängspiplärka
Gulärla
Buskskvätta
Sävsångare
Rörsångare
Stjärtmes
Stare (övernattar)
Sävsparv
Sparsamt ses
Skäggdopping
Årta
Brunand
Salskrake
Brun kärrhök (har häckat)
Blå kärrhök
Duvhök
Ormvråk
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Vattenrall
Hornuggla
Mindre hackspett
Varfågel
Råka
Steglits
Rosenfink
Rapporteringsarter
vid lokalen med
omnejd 2000-2003
Smådopping
Gråhakedopping
Storskarv
Sädgås
Vitkindad gås
Årta
Skedand
Salskrake
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Fjällvråk
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Kornknarr
Rörhöna
Kärrsnäppa
Dvärgbeckasin
Rödbena
Gluttsnäppa
Silltrut
Havstrut
Skogsduva
Göktyta
Mindre hackspett
Trädlärka
Forsärla
Näktergal
Rödstjärt
Gräshoppssångare
Flodsångare
Sävsångare
Kärrsångare
Gransångare
Varfågel
Råka
Steglits
Brunsiska
Rosenfink
Snösparv
Övriga fågellokaler
Böne mader
Flatasjön
Humlamaderna
Hössna mader
Knätte mader
Komosse
Lillesj.-Sv.sjön
Långegrund
Marbäck
Mogden
Prången
Ruggeboviken
Sämsjön - Södra Säm
Sörsjön
Varnum
Viesjön
Vinsarpssjön
Ömmern

Till startsidan