Hössna mader
Hössna mader
Lokalbeskrivning
Ett stort, ca 10 km långt område bestående av åkrar och betesmarker i Ätrans dalgång nedanför Hössna kyrka. Dikat, men ändå ganska sankt med ängslador (med holkhäckande tornfalk) och smärre trädholmar. Bästa besökstid är tidig vår - försommar. Även höst och vinter kan ge t. ex. kvarstannande ormvråk.
Vägbeskrivning
I Hössna samhälle kör mot Liared. God utblick över en del av området får man strax efter kyrkan och där vägen korsar Ätran. Området sträcker sig upp till Knätte. En mindre (åker)väg leder norrut vid tallkullen strax före bron.
I närheten
Grustaget sydost Hössna kan vara värt ett besök. Här finns en stor backsvalekoloni samt mindre strandpipare. Längs bäcken som leder ner till Ätran vid Önnarp ses forsärla och vintertid strömstare. Botaniskt intressanta områden finns vid Hössna Prästgård samt Knätte kullar.
 
Se fler bilder från Hössna mader   Till kommunkartan
Arter vid Hössna mader och länkar till övriga Ulricehamnslokaler
Regelbundet ses
Grågås
Kanadagås
Ormvråk
Tornfalk
Orre
Trana
Tofsvipa
Storspov
Skrattmås
Ringduva
Sånglärka
Ängspiplärka
Gulärla
Buskskvätta
Kråkfåglar
Hämpling
Bofink (flyttning)
Bergfink (flyttning)
Sparsamt ses
Häger
Fjällvråk
Blå kärrhök
Ljungpipare
Enkelbeckasin
Skogssnäppa
Grönbena
Hornuggla
Lappsparv
Rapporteringsarter
vid lokalen med
omnejd 2000-2003
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Fjällvråk
Tornfalk
Turturduva
Jorduggla
Forsärla
Råka

 
Övriga fågellokaler
Böne mader
Flatasjön
Gärdsjön
Humlamaderna
Knätte mader
Komosse
Lillesj.-Sv.sjön
Långegrund
Marbäck
Mogden
Prången
Ruggeboviken
Sämsjön - Södra Säm
Sörsjön
Varnum
Viesjön
Vinsarpssjön
Ömmern

Till startsidan