Knätte mader
Knätte mader
Lokalbeskrivning

Vidsträckt område mellan Knätte och Åfärd, Böne bestående mest av dikad betes- och åkermark, genomkorsat av Ätran. Ibland rinner ån över sina bräddar söder om Åfärd. Kan besökas från vår till senhöst.
 
Under hösten kan man numera se rastande tranor och många hundra grå- och kanadagäss. Tornfalk häckar i holk på ängslador. Gott om rastande kulturbundna arter vår och höst.
Vägbeskrivning
Området är lättast överblickbart från vägen söderut från Åfärd mot Knätte. Från en åkerväg norr om gården Hällunda, sydväst Åfärd, kan man överblicka området från västra sidan.
I närheten
Forsärla och strömstare kan ses kring bron och kvarnen i Åfärd.
Till kommunkartan
Arter vid Knätte mader och länkar till övriga Ulricehamnslokaler
Regelbundet ses
Grågås
Kanadagås
Gräsand
Ormvråk
Tornfalk
Trana
Tofsvipa
Enkelbeckasin
Storspov
Skrattmås
Sånglärka
Ängspiplärka
Buskskvätta
Sparsamt ses
Häger
Sångsvan
Blå kärrhök
Fjällvråk
Ljungpipare
Grönbena
Hornuggla
Rapporteringsarter
vid lokalen med
omnejd 2000-2003
Vitkindad gås
Röd glada
Fjällvråk
Tornfalk
Kärrsnäppa
Svartsnäppa
Forsärla
Varfågel
Övriga fågellokaler
Böne mader
Flatasjön
Gärdsjön
Humlamaderna
Hössna mader
Komosse
Lillesj.-Sv.sjön
Långegrund
Marbäck
Mogden
Prången
Ruggeboviken
Sämsjön - Södra Säm
Sörsjön
Varnum
Viesjön
Vinsarpssjön
Ömmern

Till startsidan