Komosse
Komosse
Lokalbeskrivning
En av södra Sveriges största högmossar, ca 47 km2, varav stora delar är naturreservat. Lättast tillgänglig via en spångad led på norra komplexet. Här finns en större sjö, Björnsjön, och mängder med småvatten, s. k. höljor, finns på många platser. Rastplats med eldstad finns vid Björnsjön. Delar av Komosse ligger i Småland och delar av det södra komplexet hör till Tranemo kommun. Bästa besökstid maj - juli (för vandring fram till senhösten).

Vägbeskrivning

Från Ulricehamn via Köttkulla mot Mulseryd. Stor parkering och informationstavla mitt för Trehörningen (Mörkösjön). Endast leden rekommenderas, då fågellivet är störningskänsligt.
 
I närheten
Sjön Trehörningen som utöver en trevlig sandstrand kan erbjuda smålom, storlom och en koloni med häckande fiskmås, gråtrut och fisktärna.
Se fler bilder från Komosse   Till kommunkartan
Arter vid Komosse och länkar till övriga Ulricehamnslokaler
Regelbundet ses
Smålom
Kricka
Orre
Trana
Ljungpipare
Enkelbeckasin
Storspov
Rödbena
Skogssnäppa
Grönbena
Fiskmås
Gök
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Gulärla
Tofsmes
Sparsamt ses
Storlom
Lärkfalk
Tofsvipa
Brushane
Småspov
Rapporteringsarter
vid lokalen med
omnejd 2000-2003
Storskarv
Sädgås
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Kungsörn
Lärkfalk
Pilgrimsfalk
Skogsduva
Sparvuggla
Pärluggla
Svart rödstjärt
Varfågel
Övriga fågellokaler
Böne mader
Flatasjön
Gärdsjön
Humlamaderna
Hössna mader
Knätte mader
Lillesj.-Sv.sjön
Långegrund
Marbäck
Mogden
Prången
Ruggeboviken
Sämsjön - Södra Säm
Sörsjön
Varnum
Viesjön
Vinsarpssjön
Ömmern

Till startsidan