Lillesjön-Sverkestorpssjön
Sverkestorpssjön
Lokalbeskrivning
Området från Sverkestorpssjön norr om Trädet och vidare till gränsen mot Skaraborg utgörs av tämligen låglänta jordbruksmarker. På östra sidan om vägen ses ofta rastande flockar av tofsvipa, storspov, ljungpipare, brushane och ibland småspov och förstås gott om lärkor, trastar, starar, ringduvor mm. Några hundra meter väster om vägen ligger den lilla och mycket eutrofa Lillesjön, där bl. a. sångsvan numera häckar (tidigare knölsvan). Sverkestorpssjön har en kraftig vassbård och kan överblickas från den stora rastplatsen vid v46. Tornfalk har under många år häckat i en holk i en dunge. Området besöks alltför sällan, oftast blir det en hastig koll vid passagen mot andra mål. Artlistan är därför
 
ofullständig. Några nattsångarturer har gett vaktel, kornknarr och näktergal. Kolla efter rapphöna - arten sågs år 2000.
Vägbeskrivning
Sverkestorpssjön och jordbruksmarkerna kan överblickas från rastplatsen vid v46 norr om Trädet och längs vägen. Lillesjön nås till fots mittemot vägen till en gård, 500 m norr om rastplatsen.
I närheten
Ätran, som norr om Trädet har breda utbuktningar med stora vassområden vars fågelliv är föga utforskat.
Till kommunkartan
Arter vid Lillesjön-Sverkestorpssjön och länkar till övriga Ulricehamnslokaler
Regelbundet ses
Sångsvan
Kricka
Gräsand
Vigg
Knipa
Ormvråk
Tornfalk
Ljungpipare
Tofsvipa
Enkelbeckasin
Storspov
Sånglärka
Sävsångare
Rörsångare
Sparsamt ses
Häger
Brun kärrhök
Rörhöna
Brushane
Småspov
Hornuggla
Rapporteringsarter
vid lokalen med
omnejd 2000-2003
Storskarv
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Tornfalk
Rapphöna
Vaktel
Brushane
Hornuggla
Gräshoppsångare
Flodsångare
Sävsångare
Kärrsångare
Varfågel
Steglits
Övriga fågellokaler
Böne mader
Flatasjön
Gärdsjön
Humlamaderna
Hössna mader
Knätte mader
Komosse
Långegrund
Marbäck
Mogden
Prången
Ruggeboviken
Sämsjön - Södra Säm
Sörsjön
Varnum
Viesjön
Vinsarpssjön
Ömmern

Till startsidan