Nya arter och raser för Ulricehamns kommun under 2002-2013

Ägretthäger -
Ardea alba
2013-09-16, 1 ex, Långegrund, Upptäckare Jan Andersson

Stäpphök - Circus macrourus
2013-09-05, 1 ex, Långegrund, Upptäckare Jan Andersson


Lappuggla -
Strix nebulosa
2012-11-15, 1 ex, Härna, Upptäckare Johanna Ferlin


Fjällpipare -
Charadrius morinellus
2012-05-14, 6 ex, Bredgårdsgärde, Upptäckare Jan Andersson


Silkeshäger -
Egretta garzetta
2006-04-27, 1 ex, Långegrund, Upptäckare Anders Karlsson
 

Större Piplärka
- Anthus richardi
2006-09-16, 1 ex, Bredgårdsgärde, Marbäck, Upptäckare Jan Andersson

Amerikansk kopparand - Oxyura jamaicensis
2004-05-04, 1 hane, Prången, Upptäckare Vaileth Krantz och Jörgen Larsson

Tundrasädgås (ras) - Anser fabalis rossicus
2003-04-12, 2 ex, Bredgårdgärde, Marbäck, Upptäckare av Fredrik Andersson

Vattenpiplärka - Anthus s. spinoletta
2003-11-17, 1 ex, Långegrund, Upptäckare Ingemar Larsson

Kontinental stjärtmes (ras)
- Aegithalos caudatus europaeus
2002-12-21, 2 ex, Långegrund,Upptäckare Henrik Gustafsson

Skärsnäppa - Calidris maritima
2002-10-02, 1 ex. Långegrund, Upptäckare Claes-Göran Ahlgren