Verksamheten i Ulricehamns Fågelgrupp

Alltsedan tidigt 60-tal har fågelintresserade i Ulricehamnsbygden samlats kring det gemensamma intresset fåglar och fågelskådning. Formellt betraktar vi oss sedan  många år som en sektion av Naturskyddsföreningen, men vi agerar i övrigt på egen hand.

Studiecirklar, bildföredrag, inventeringar, exkursioner, holkuppsättning, åtelverksamhet, gemytlig samvaro mm tillhör våra aktiviteter. Vi har även byggt tre fågeltorn (Sörsjön, Gärdsjön och Ruggeboviken).

Sammanställningar över fågelobservationer, s.k. fågelrapporter, har vi gjort dels 1968-1973 och dels en pågående serie fr.o.m. 1987. Rapporterna har tryckts i stencilform, men finns numera även digitalt. Arter som skall rapporteras finns under "Rapportarter". Samtliga arter som påträffats i Ulricehamns kommun finns under "Arter i U-hamn".

Det senaste tillskottet bland våra aktiviteter är hemsidan du befinner dig på. Här kan du få information om våra fågellokaler, vilka fåglar man kan se, hur man hittar dit mm. Klicka på "Karta" här bredvid och gå sedan vidare till önskad lokal, eller klicka direkt på önskad lokal överst på startsidan. Annan information som t. ex. obsrapporter, bilder, fågellänkar o.s.v. finner du under respektive rubriker till vänster.

Fågelgruppen träffas regelbundet 1-2 ggr pr månad, inomhus under den mörka årstiden och utomhus när vädret tillåter. Möteslokal är Studiefrämjandet på Kullgrensgatan 4. Välkommen du med!