Vad gör Ulricehamns Fågelgrupp?


Ulricehamns Fågelgrupp:
Sammanställer årsrapporter - finns på Ulricehamns Naturskyddsförenings hemsida Fågelgruppen – UNF
Utför administrering av rapporter på Artportalen.
Fågelbordsräkningen "Vinterfåglar Inpå Knuten".
Förekommande riksinventeringar.
Deltagande i våtmarksinventeringen "Övervakning av fåglars populationsutveckling" Myndighetskontakter etc.

Informationen läggs upp här på denna hemsida.

Ulricehamns Fågelgrupp uppmanar alla att rapporterar sina fågelobservationer på Artportalen.

På denna hemsida finner du bland annat vilka fågellokaler som finns i kommunen. Du kan även se våra fågelrapporter. Vill du veta vilka fåglar som ses just nu så går du in på
Artportalen.se - Ulricehamn 7 dagar

Vi finns även på appen BAND. Ladda ner appen i din mobil, sök sedan på Ulricehamns Fågelgrupp och anslut till oss.

Du kan också läsa på vår Facebooksida - Ulricehamns Fågelgrupp. Gå gärna in och följ oss där.

 

 

Historik

Alltsedan tidigt 60-tal har fågelintresserade i Ulricehamnsbygden samlats kring det gemensamma intresset fåglar och fågelskådning. Formellt betraktar vi oss sedan många år som en sektion av Naturskyddsföreningen, men vi agerar i övrigt på egen hand.

 

Genom åren har vi anordnat Studiecirklar, bildföredrag, inventeringar, exkursioner, holkuppsättning, åtelverksamhet m.m. Vi har även byggt tre fågeltorn (Sörsjön, Gärdsjön och Ruggeboviken).

 

Sammanställningar över fågelobservationer, s.k. fågelrapporter, har vi gjort dels 1968-1973 och dels en pågående serie fr.o.m. 1987. Rapporterna har tryckts i stencilform, men finns numera bara digitalt. Arter som skall rapporteras finns under "Rapportarter". Samtliga arter som påträffats i Ulricehamns kommun finns under "Arter i U-hamn".