Ömmern
Ömmern  
Lokalbeskrivning
Grund, kraftigt igenvuxen sjö med vassar, gungflystränder och omgiven av skog och mossmark. Intressant, yppig vattenväxtflora. Svåråtkomlig och svår att överblicka. Fastmark vid mindre båtplats på nordöstra sidan.
Vägbeskrivning
Åk väg 182 till Älmestad. Tag av mot Möne. Ca 300 meter innan korsningen vid växthusen som tillhör f. d. Mönegurka, leta efter en liten bilväg som löper utmed en stenmur på västra sidan om väg 182. Vägen är farbar med bil men lämpar sig bättre för cykel. Flera grindar måste sommartid öppnas och stängas på vägen. Tag vänster i det enda vägskäl som finns. Efter 2 km är man framme vid sjöns nordöstra del.
Till kommunkartan
Arter vid Ömmern och länkar till övriga Ulricehamnslokaler
Regelbundet ses
Skäggdopping
Svarthakedopping
Häger
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Kricka
Gräsand
Knipa
Brun kärrhök (häckar)
Duvhök
Fiskgjuse
Lärkfalk
Orre
Sothöna
Trana
Enkelbeckasin
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Fisktärna
Tornseglare
Svalor
Ängspiplärka
Rörsångare
Nötkråka
Stare (övernattar)
Sävsparv
Sparsamt ses
Bläsand
Stjärtand
Brunand
Vigg
Storskrake
Gluttsnäppa
Varfågel
Sävsångare
Rapporteringsarter
vid lokalen med
omnejd 2000-2003
Storskarv
Brun kärrhök
Lärkfalk
Vattenrall
Svartsnäppa
Havstrut
Sävsångare
Gransångare
Övriga fågellokaler
Böne mader
Flatasjön
Gärdsjön
Humlamaderna
Hössna mader
Knätte mader
Komosse
Lillesj.-Sv.sjön
Långegrund
Marbäck
Mogden
Prången
Ruggeboviken
Sämsjön - Södra Säm
Sörsjön
Varnum
Viesjön
Vinsarpssjön

Till startsidan