Ruggeboviken

Lokalbeskrivning

Viken ligger i sydvästra änden av Åsunden. Den är grund med vassrika, dyiga stränder. Framförallt en bra lokal för rastande sjöfåglar om hösten (augusti till november) och bäst vid lågvatten. God lokal för observationer av sträckande fåglar och rariteter. Fågeltorn finns.
 
Vägbeskrivning
Följ "Åsundaleden", med infart från vägen mellan Fästeredssund och Tvärred, passera en vägbom och fortsätt ca 1 km. OBS! Vägbommen är låst med kodlås. Kontakta någon i Ulricehamns Fågelgrupp för att få reda på koden.
Ta högra vägen vid ett Y-kors och parkera när du når en vändplats. Gå vidare på körvägen, passera ledningsgatan ett 20-tal meter och följ sedan stigen till höger ner till tornet.
Till kommunkartan
Arter vid Ruggeboviken och länkar till övriga Ulricehamnslokaler
Regelbundet ses
Skäggdopping
Storskarv
Häger
Knölsvan
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Bläsand
Kricka
Brunand
Vigg
Knipa
Storskrake
Fiskgjuse
Sothöna
Trana
Fisktärna
Måsfåglar
Svalor
Rörsångare
Sävsparv
Sparsamt ses
Stjärtand
Skedand
Bergand
Brun kärrhök
Stenfalk
Lärkfalk
Flera vadararter vid lågvatten
Mindre hackspett
Skäggmes
Stjärtmes
Rapporteringsarter vid lokalen med
omnejd 2000-2003
Smådopping
Svarthakedopping
Storskarv
Mindre sångsvan
Vitkindad gås
Snatterand
Stjärtand
Skedand
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Salskrake
Småskrake
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Fjällvråk
Kungsörn
Stenfalk
Lärkfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Strandskata
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Kustpipare
Småsnäppa
Kärrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Småspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Silltrut
Havstrut
Svarttärna
Skogsduva
Berguv
Sparvuggla
Mindre hackspett
Rödstrupig piplärka
Forsärla
Gransångare
Varfågel
Råka
Snösparv
Övriga fågellokaler
Böne mader
Flatasjön
Gärdsjön
Humlamaderna
Hössna mader
Knätte mader
Komosse
Lillesj.-Sv.sjön
Långegrund
Marbäck
Mogden
Prången
Sämsjön - Södra Säm
Sörsjön
Varnum
Viesjön
Vinsarpssjön
Ömmern

Till startsidan