Sörsjön
Sörsjön
Lokalbeskrivning

Mycket grund och kraftigt igenvuxen sjö söder om Gullered. Omgivningar av mest skog och mossmark. Främst attraktiv som häckningssjö, men även god som rastlokal för vårsträckande fåglar. Intressantaste period är april - juli. Fågeltorn finns.
Vägbeskrivning
Infart från R40 öster om Gullered vid skylt "Backen". Fortsätt söderut ca 2 km. Parkera vid virkesupplagsplats och fortsätt till fots vägen t. h. markerad med skylt "fordonstrafik förbjuden". 10-15 min. gångväg ner till fågeltornet. Gå till höger där vägen delar sig.
I närheten
Nordsjön, vars södra ände kan nås på åkervägar från Gullereds kyrka. Strandängen hyser gulärla, buskskvätta m. fl. och odlingslandskapet storspov, tofsvipa och sånglärka.
 

Till kommunkartan

Arter vid Sörsjön och länkar till övriga Ulricehamnslokaler
Regelbundet ses
Skäggdopping
Häger
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Bläsand
Kricka
Gräsand
Brunand
Vigg
Knipa
Storskrake
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fiskgjuse
Trana
Enkelbeckasin
Morkulla
Storspov
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Skrattmås
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Gulärla
Buskskvätta
Sävsångare
Rörsångare
Stare (övernattar)
Sävsparv
Sparsamt ses
Årta
Skedand
Brun kärrhök
Tornfalk
Järpe (omgivande skog)
Vattenrall
Rörhöna
Ljungpipare
Brushane
Svartsnäppa
Gluttsnäppa
Fisktärna
Rapporteringsarter
vid lokalen med
omnejd 2000-2003
Storskarv
Snatterand
Stjärtand
Årta
Sjöorre
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Fjällvråk
Kungsörn
Tornfalk
Brushane
Rödbena
Silltrut
Havstrut
Pärluggla
Ringtrast
Sävsångare
 
Övriga fågellokaler
Böne mader
Flatasjön
Gärdsjön
Humlamaderna
Hössna mader
Knätte mader
Komosse
Lillesj.-Sv.sjön
Långegrund
Marbäck
Mogden
Prången
Ruggeboviken
Sämsjön - Södra Säm
Varnum
Viesjön
Vinsarpssjön
Ömmern

Till startsidan