3pt
På denna sida arkiveras äldre fågelrapporter, dels fullständiga, dels "Årets bästa" som endast redovisar ovanligare arter, vårfenologitabeller och rapporter i orginalutförande från gästboken.
 
Årsrapporterna arkiveras endast i .pdf-format. Därför fordras att du har Adobe Acrobat Reader istallerat på din dator. Om du inte har programmet kan du hämta det gratis här. Klicka på Adobe-bilden!
 
Fågelgruppens första hemsida (mars 2001) såg helt annorlunda ut än dagens. Klicka på bilden nedan och kolla:
forsta_ufg_sidan.jpg (303243 byte)