Viesjön
Viesjön
Lokalbeskrivning

Grund med sanka stränder med rik växtlighet och områden med vass och smalkaveldun. Omgiven av mestadels skog och i sydvästra delen mossmark. Ett mindre fågeltorn finns i närheten av Dalumsleden på sjöns östra sida. Bästa besökstid vår - sommar.
Vägbeskrivning
Följ vägen mot "Nycklagärde 5 km", strax söder om Dalum. Kör förbi gården Silarp, ta sedan första vägen till höger, kör förbi två gårdar och ta därefter första vägen till vänster. Kör sedan förbi en liten gård. Nere i skogen svänger vägen till höger och efter ett 100-tal meter finns möjlighet att parkera. Följ stigen härifrån ner till tornet.
 

Se fler bilder från Viesjön   Till kommunkartan

Arter vid Viesjön och länkar till övriga Ulricehamnslokaler
Regelbundet ses
Skäggdopping
Häger
Sångsvan
Gräsand
Knipa
Ormvråk
Fiskgjuse
Sothöna
Trana
Enkelbeckasin
Morkulla
Skogssnäppa
Fiskmås
Rörsångare
Sävsparv
Sparsamt ses
Grågås
Kricka
Vigg
Storskrake
Brun kärrhök
Orre
Stjärtmes
Rapporteringsarter vid lokalen med
omnejd 2000-2003
Svarthakedopping
Havsörn
Brun kärrhök
Övriga fågellokaler
Böne mader
Flatasjön
Gärdsjön
Humlamaderna
Hössna mader
Knätte mader
Komosse
Lillesj.-Sv.sjön
Långegrund
Marbäck
Mogden
Prången
Ruggeboviken
Sämsjön - Södra Säm
Sörsjön
Varnum
Vinsarpssjön
Ömmern

Till startsidan