Vinsarpssjön
Vinsarpssjön med fågeltornet  
Lokalbeskrivning
Mest intressant är sjöns västra del samt madmarkerna kring Ätran söder om sjön och kring Vinsarpsbron. Bästa tid för fåglar i sjön är vår - försommar. Fågeltorn finns. Maderna är dels intressanta vid perioder av översvämning och dels som nattsångarlokal under försommaren.
Vägbeskrivning
Från Dalum kör mot Kölingared. Sväng till vänster vid skylt Vinsarp och fortsätt ca 100 m förbi infarten till Vinsarps gård. Här korsar Dalumsleden vägen och en skylt "fågeltorn" finns också. Parkeringsplatser finns vid leden på vänster sida om vägen. Följ sedan leden (gula markeringar) till fots till fågeltornet. Vid tornet finns även en övernattningsstuga. 
Om man fortsätter vägen förbi Dalumsleden kommer man till Sandvik, vid sjöns östra ände, som också är värd ett besök. Till Vinsarpsbron kommer man om man fortsätter vidare österut på vägen mot Kölingared.
I närheten
Vidare österut ligger sjön Lönern vars södra ände lockar en del sjöfåglar. Sjön hyser ibland hundratals fiskande storskrakar under senhösten. Storlom häckar.
Se fler bilder från Vinsarpssjön   Till kommunkartan
Arter vid Vinsarpssjön och länkar till övriga Ulricehamnslokaler
Regelbundet ses
Skäggdopping
Häger
Knölsvan
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Bläsand
Kricka
Gräsand
Brunand
Vigg
Knipa
Storskrake
Ormvråk
Fiskgjuse
Tornfalk
Sothöna
Tofsvipa
Enkelbeckasin
Morkulla
Storspov
Skogssnäppa
Drillsnäppa
Fiskmås
Hornuggla
Göktyta
Mindre hackspett
Rödvingetrast
Buskskvätta
Sävsångare
Rörsångare
Ängspiplärka
Gulärla
Sävsparv
Sparsamt ses
Storlom
Svarthakedopping
Salskrake
Brun kärrhök
Fjällvråk
Orre
Trana
Gräshoppsångare
Flodsångare
Kärrsångare
Varfågel
Rapporteringsarter
vid lokalen med
omnejd 2000-2003
Svarthakedopping
Storskarv
Snatterand
Stjärtand
Skedand
Sjöorre
Salskrake
Röd glada
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Fjällvråk
Tornfalk
Stenfalk
Järpe
Vattenrall
Kornknarr
Rörhöna
Strandskata
Mindre strandpipare
Småspov
Gluttsnäppa
Berguv
Sparvuggla
Pärluggla
Göktyta
Mindre hackspett
Rödstjärt
Gräshoppsångare
Sävsångare
Kärrsångare
Varfågel
Rosenfink
Övriga fågellokaler
Böne mader
Flatasjön
Gärdsjön
Humlamaderna
Hössna mader
Knätte mader
Komosse
Lillesj.-Sv.sjön
Långegrund
Marbäck
Mogden
Prången
Ruggeboviken
Sämsjön - Södra Säm
Sörsjön
Varnum
Viesjön
Ömmern

Till startsidan